การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

#การตรวจติดตามภายในระบบ

ขั้นตอนการตรวจติดตาม

1) การวางแผนการตรวจ (Audit Planning)2) การเตรียมการตรวจ

(Audit Preparing)3) การดำเนินการตรวจ

(Performing the Audit)4) การรายงานผลและการปิดการตรวจประเมิน

(Report and Follow up)การเตรียมการตรวจติดตาม

1) มอบหมายผู้ตรวจติดตาม2) รวบรวมข้อมูล3) ทบทวนเอกสาร4) เตรียมใบรายการตรวจติดตาม5) เตรียมตารางการตรวจติดตามFeatured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved