การจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 9

#การจัดการงานธุรการ


คุณสมบัติที่ดี

1) เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำสูง2) มีทัศนคติที่ดีเป็นไปในแง่บวก3) มีความคล่องแคล่ว4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีใจรักในงานด้านการบริการ5) มีความละเอียดรอบคอบ6) เป็นคนใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น7) การช่วยเหลือผู้อื่น คือ หัวใจหลักแห่งการทำงาน8) มีความใจเย็นเก็บอารมณ์ได้9) มีความภาคภูมิใจในหน้าที่การปฏิบัติงานของตน

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved