จิตวิทยาในการบริหาร-และบังคับบัญชาลูกน้อ

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

        ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยผลักดันให้บุคคลทำงาน หรือสร้างความสำเร็จนั้น เริ่มมาจากแรงจูงใจ (Motivation) ทำไมบางคนทำงานหรือทำกิจกรรมได้อย่างมีพลัง มีชีวิตชีวา ตั้งอกตั้งใจ ขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้น บางคนไม่อยากทำงาน ทำงานอย่างไม่ตั้งใจ ไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หัวหน้างานจำเป็นต้องมีจิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับพฤติกรรม โดยเริ่มต้นจากตนเอง และใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจนี้ในการบริหาร ตามคำกล่าวที่ว่า “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

วัตถุประสงค์

        1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ เข้าใจ ทฤษฎี และหลักการสร้างแรงใจตามหลักการด้านจิตวิทยา

       2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคและรูปแบบของการสร้าง

แรงจูงใจ

       3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการสร้างแรงจูงใจไปใช้

ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างานและทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร สร้างแรงจูงใจ นำทฤษฎีสู่ชีวิตประจำวันและการงาน

02.png

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทผู้บริหารยุคใหม่และเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมกลุ่มและสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน

26554.jpg

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหาร

และบังคับบัญชาลูกน้อง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ

 
 
 
 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

 
 
 • 26554.jpg
  9888.png

  การเรียนรู้แบบกลุ่ม
  การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

 • 26554.jpg
  03.png

  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

  เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

 • 26554.jpg
  04.png

  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

  เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

4.png

ทฤษฎีและหลักการสร้างแรงจูงใจตามหลักการด้านจิตวิทยา

5.png

การนำเทคนิคการสร้างแรงจูงใจนำทฤษฎีสู่ชีวิตประจำวันและการทำงาน

6.png

กิจกรรม work shop เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ

1.png

ความสำคัญของจิตวิทยากับ

การบริหาร

2.png

อารมณ์ พฤติกรรม และการเสริมแรง (reinforcement)

3.png

การสร้างแรงจูงใจคืออะไร? มีความสำคัญต่อชีวิตและการทำงานอย่างไร

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา

VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

จิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง

9 สิงหาคม 2564 (รุ่น 8)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

จิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง

15 กันยายน 2564 (รุ่น 9)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

จิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง

6 ตุลาคม 2564 (รุ่น 10)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

จิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง

12 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 11)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

จิตวิทยาในการบริหาร

และบังคับบัญชาลูกน้อง

จึงเป็นประสิทธิผลหนึ่งในศักยภาพความเป็นยุคใหม่ในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ได้ผู้นำ

ที่มีคุณภาพ และพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถเป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก

 
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร-1

จิตวิทยา การบริหารลูกน้อง

จิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร จิตวิทยา การบริหาร ผู้ใต้ บังคั

อบรมจิตวิทยาในการทํางาน

อบรม จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีม

อบรม จิตวิทยาในการบริหาร

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้าง

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved