top of page
อบรม การปฐมนิเทศ & หลักการ และ focus pointการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ระยะทดลองงาน).jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

      ความเข้าใจองค์&ธุรกิจเป็นสิ่งที่พนักงานเข้าร่วมงานใหม่กับองค์กรต้องการรับรู้ เพื่อมีความมั่นใจต่อองค์กรกับการทำงานในอนาคต “ปฐมนิเทศ” จึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ต้องมีหลักการ กระบวนการ กำหนดวิธีปฐมนิเทศที่เหมาะสมที่สร้างบรรยากาศการจูงใจผู้เข้าทำงานใหม่ การปฐมนิเทศก็ยังเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างองค์กรกับพนักงานเข้าใหม่ให้เข้าใจรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของตนเอง และสวัสดิการ กิจกรรมที่องค์กรจัดให้และกระบวนการ การได้รับบริการอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด & ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการให้คำแนะนำปรึกษาในปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะทดลองงาน

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการปฐมนิเทศจะมีแนวทางการปฎิบัติงานที่ชัดเจนทั้งตนเอง&พนักงานเข้าใหม่ อันเป็นก้าวแรกของพนักงานในองค์กร

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความชัดเจนและให้ความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศการทำงานเข้าร่วมใหม่กับองค์กร

 

    2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสำคัญต่อการจัดลำดับ,การจัดเตรียมบุคคลทำหน้าที่และประเด็นหัวข้อ/เรื่องการปฐมนิเทศ

 

    3)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจ และสามารถออกแบบกิจกรรมส่งเสริม /

จูงใจ ผู้เข้าทำงานใหม่ให้มีความมั่นใจในการร่วมงานต่อองค์กร

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การปฐมนิเทศ

และ หลักการ และ focus point การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระยะทดลองงาน) และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีความชัดเจนและให้ความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศการทำงานเข้าร่วมใหม่กับองค์กร

02.png

ผู้อบรม เข้าใจ และสามารถออกแบบกิจกรรมส่งเสริม/จูงใจ ผู้เข้าทำงานใหม่ให้มีความมั่นใจในการร่วมงาน

ต่อองค์กร

26554.jpg

หลักสูตร

การปฐมนิเทศ & หลักการ focus point

การประเมินผล ,การปฏิบัติงาน (ระยะทดลองงาน)

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) / พนักงาน/เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 
ผู้จัดการ.png

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

แนะนำหลักสูตรและวิทยากร

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความหมาย & ความสำคัญของ

การปฐมนิเทศ

2.png

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

การปฐมนิเทศ

3.png

วิธีการ & การจัดลำดับในการปฐมนิเทศ ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงาน (ใหม่)

4.png

กิจกรรมสัมพันธ์ทีมส่วนส่งเสริม & ความสามารถในการทำงานให้ประสบความสำเร็จของบุคคล

 

5.png

ช่องทางและประโยชน์การให้ค่าตอบแทน ที่ปรึกษาผู้เข้าทำงานใหม่

6.png

HR กับการให้คำปรึกษาภายหลังระยะการทดลองงานแก่พนักงานใหม่

วันอบรม

HR ต้องรู้! (ระยะทดลองงาน)

การทดลองงานช่วยให้พนักงานรู้ว่าตัวเองมีข้อดีข้อเสียอย่างไรที่ควรปรับปรุงพัฒนา

และยังทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและอุปนิสัยใจคอของเพื่อนร่วมงานและค้นหาทิศทาง

การทำงานของตัวเองได้อีกด้วย

 
 
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร การปฐมนิเทศและการประเมินผล ,การปฏิบัติงาน (ระยะทดลองงาน)-3
หลักสูตร การปฐมนิเทศและการประเมินผล ,การปฏิบัติงาน (ระยะทดลองงาน)-0
หลักสูตร การปฐมนิเทศและการประเมินผล ,การปฏิบัติงาน (ระยะทดลองงาน)-1
หลักสูตร การปฐมนิเทศและการประเมินผล ,การปฏิบัติงาน (ระยะทดลองงาน)2

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
1.การออกแบบโครงสร้างองค์กร และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน 1920x1080

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน

โครงสร้างองค์กรให้สัมพันธ์กับประเภทและขนาดของธุรกิจ จึงเป็นเรื่องแรกที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ

2.competency & specification และ job description ตามตำแหน่ง 1920x1080.jpg

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน

โครงสร้างองค์กรให้สัมพันธ์กับประเภทและขนาดของธุรกิจ จึงเป็นเรื่องแรกที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ

3.เทคนิคการสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1920x1080.jpg

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน

โครงสร้างองค์กรให้สัมพันธ์กับประเภทและขนาดของธุรกิจ จึงเป็นเรื่องแรกที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ

bottom of page