1900085-ภาวะผู้นำกับการเป็นหัวหน้างานยุค

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

      ผู้นำสอนกันไม่ได้แต่เรียนรู้ได้ ด้วยความตั้งใจจริง สู่การปฏิบัติจริงนำพาผู้ตามให้ก้าวตามด้วยความสมัครใจ สุดยอดของผู้นำ คือ ผู้ใช้คำว่า “ เรา ” เสมอ และสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างของผู้นำที่จะสร้างการยอมรับ คือ การเข้าใจปัญหาและการตัดสินใจอย่างถูกต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและองค์กร

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมายของผู้นำและภาวะผู้นำ

      2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและค้นพบตัวเองพัฒนาสู่การมีภาวะผู้นำ

      3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงปัญหาและการตัดสินใจในบทบาทของผู้นำ

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

หัวหน้างานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

02.png

บุคคลากรระดับหัวหน้างานของบริษัท ให้มี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และปรับตัวได้
ตามการเปลี่ยนแปลงของบริษัท

26554.jpg

หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ 

 
 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

การอบรมประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีเนื้อหา Workshop

26554.jpg
04.png

การอภิปรายซักถาม “ เน้นผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม สอบถามได้ตลอดเวลา ”

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

หัวข้อบรรยาย

 
 
1.png

ผู้นำและภาวะผู้นำ

2.png

ความหมายและบทบาทของภาวะผู้นำ

3.png

4 บทบาทของผู้นำและคุณสมบัติของผู้นำ

4.png

ความแตกต่างของผู้จัดการและผู้นำ

5.png

ภาวะผู้นำที่เน้นการปฏิบัติงาน

6.png

บทสรุปของผู้นำที่มีภาวะผู้นำ

7.png

ภาวะผู้นำที่เน้นการปฏิบัติงาน

8.png

ความขัดแย้งในงาน และความหมายและรูปแบบของความขัดแย้ง

9.png

การแก้ไขความขัดแย้งในงาน

การแก้ไขปัญหา

 
1.png

สรุปข้อดีและข้อเสียความขัดแย้ง

ในงาน

2.png

กระบวนการแก้ปัญหา

3.png

ขั้นตอนการแก้ปัญหา

4.png

รูปแบบปัญหาบทสรุป

5.png

การตัดสินใจ คืออะไร

6.png

ขั้นตอนการตัดสินใจ

7.png

การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

8.png

เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ

9.png

บทสรุป

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา

VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างาน

ยุคใหม่

22 กรกฎาคม 2564 (รุ่น 10)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างาน

ยุคใหม่

2 สิงหาคม 2564 (รุ่น 11)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างาน

ยุคใหม่

19 สิงหาคม 2564 (รุ่น 12)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างาน

ยุคใหม่

8 กันยายน 2564 (รุ่น 13)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างาน

ยุคใหม่

23 กันยายน 2564 (รุ่น 14)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างาน

ยุคใหม่

8 ตุลาคม 2564 (รุ่น 15)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างาน

ยุคใหม่

20 ตุลาคม 2564 (รุ่น 16)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างาน

ยุคใหม่

10 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 17)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างาน

ยุคใหม่

24 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 18)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างาน

ยุคใหม่

2 ธันวาคม 2564 (รุ่น 19)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

คือ บุคคลที่สามารถชี้นำหรือกระตุ้น , การจูงใจ , การสอนแนะ , การช่วยแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ  

ผู้นำ ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานในองค์กร

 
ลักษณะภาวะผู้นำ(1)_Artboard 3-02

ลักษณะภาวะผู้นำ(1)-04

ลักษณะภาวะผู้นำ(1)-05

ลักษณะภาวะผู้นำ(1)-06

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างานยุคให
อบรม ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างานยุคให
อบรม ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างานยุคให
อบรม ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างานยุคให
อบรม ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างานยุคให
อบรม ภาวะผู้นํากับการเป็นหัวหน้างานยุคให
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม