top of page
หลักสูตรอบรม การจัดทำแผนและการกำหนดเป้าหมาย(KPI) & การแจ้งผลการปฏิบัติงาน(feedback perform

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

       การกำหนดเป้าหมาย การปฏิบัติงานประจำปี เป็นการหารือร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน เพื่อให้แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องเป้าหมายของงานประจำปี

การประเมินงานประจำปีเป็นการหาข้อสรุปผลสำเร็จที่ทั้งผู้บังคับบัญชาและพนักงาน

ควรต้องพิจารณาผลสำเร็จทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งร่วมกัน รูปแบบดังกล่าวจะเป็นที่มาของการปรับปรุงตนเองในอนาคต ขณะเดียวกันก็เป็นการให้คำชมเชยในจุดเด่นและผลสำเร็จบุคคล รูปแบบการให้ feedback จะทำให้ผู้ประเมิน(หรือผู้บังคับบัญชา) มีวิธีการ

ที่เป็นการส่งเสริมความเข้าใจต่อกันการประเมิน

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจการให้ความสำคัญของการให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน (Feedback) ของผู้ประเมินแก่ผู้ถูกประเมิน

 

    2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจปัจจัยความสำเร็จของการให้ Feedback และ

วิธีการให้ Feedback

 

    3)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม รู้ว่าผู้บังคับบัญชา และตนเองให้ดำเนินการอย่างไรเพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานดีขึ้นในปีต่อไป

 
วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การจัดทำแผนและการกำหนดเป้าหมาย (KPI) & การแจ้งผลการปฏิบัติงาน & การแจ้งผลการปฏิบัติงาน อย่างไรให้ตอบโจทย์องค์กรและทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำ

ไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมได้ความรู้และเข้าใจ หลักความสำคัญของการให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน (Feedback) แก่ผู้ถูกประเมิน

02.png

ผู้อบรมมีความเข้าใจปัจจัยความสำเร็จและวิธีการให้ Feedback

03.png

ผู้อบรม รู้ว่าผู้บังคับบัญชาและตนเอง ดำเนินการอย่างไรเพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นในปีต่อไป

26554.jpg

หลักสูตร การจัดทำแผนและการกำหนดเป้าหมาย (KPI)

&การแจ้งผลการปฏิบัติงาน อย่างไรให้ตอบโจทย์องค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) / เจ้าของธุรกิจ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้จัดการ.png

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

แนะนำหลักสูตรและวิทยากร

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

การกำหนดกลยุทธ์เป้าหมาย

การปฏิบัติงาน (KPI)

3.png

องค์ประกอบการประเมินผล

การปฏิบัติงาน

5.png

มาตรการประเมินผล

การปฏิบัติงาน

7.png

องค์ประกอบ Feedback

9.png

วิธีการ Feedback

2.png

ประเภท & กระบวนการประเมิน

ผลการปฏิบัติงาน

4.png

เป้าหมาย & วัตถุประสงค์

การประเมินผล

6.png

ความหมาย & ความสำคัญ

ของ Feedback

8.png

ปัจจัยความสำเร็จการให้ Feedback

10.png

Focus ของ Feedback

วันอบรม

KPI กุญแจสำคัญของความสำเร็จขององค์กร

KPI จะช่วยประเมินและชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานและวัดความสำเร็จขององค์กร ว่าสามารถ

บรรลุเป้าหมายตามที่คาดไว้ได้หรือไม่ หรือมีข้อบกพร่องในส่วนไหนให้ปรับปรุงแก้ไข วางแผนงานใหม่

และสามารถใช้ประเมินที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาเพิ่มอัตราจ้างหรือโบนัสประจำปีอีกด้วย

 
 
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
1.การออกแบบโครงสร้างองค์กร และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน 1920x1080

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน

โครงสร้างองค์กรให้สัมพันธ์กับประเภทและขนาดของธุรกิจ จึงเป็นเรื่องแรกที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ

2.competency & specification และ job description ตามตำแหน่ง 1920x1080.jpg

competency & specification และ job description

ตามตำแหน่ง

การเขียน Job description เป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย

3.เทคนิคการสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1920x1080.jpg

เทคนิคการสรรหาบุคลากร

การปฐมนิเทศและการประเมินผล

การปฏิบัติงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

bottom of page