top of page

Induction program เพื่อเสริมสร้างความสุข

การมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้จัดการแผนก

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจความสำคัญการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

- โปรแกรมการปฐมนิเทศที่สร้างความสนใจ จูงใจพนักงานใหม่

หลักสูตร Induction program เพื่อเสริมสร้
ไอคอน 02.png

หลักการและเหตุผล

        “ การปฐมนิเทศ ” เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สำคัญต่อการให้ข้อมูลองค์กรด้านบริหารทรัพยากรบุคคลต่อพนักงานทุกคน รวมถึง “พนักงานใหม่” ที่มีประสบการณ์การทำงานจากองค์กรเดิม และไม่มีประสบการณ์มาก่อน ดังนั้นการออกแบบ “การปฐมนิเทศให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรม, ระดับตำแหน่งและประเภทงาน”จึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้องมองและคิดถึงความต้องการของผู้เข้าอบรมทุกครั้ง แนวคิดและวิธีการ “การปฐมนิเทศ” จึงต้องเข้าใจถึงความรู้สึกต่อองค์กรในจุดเริ่มต้นวัฒนธรรมในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมในเนื้อหาและกิจกรรมของการปฐมนิเทศจะเป็นการสร้างทั้งความรู้สึกดีกับความตั้งใจต่อองค์กร เป็นหัวใจอันสำคัญ หลักสูตรจะทำเพื่อให้ผู้เข้า

อบรมเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการปฐมนิเทศขององค์กรต่อพนักงานใหม่

วัตถุประสงค์

    1)  ผู้เข้ารับการอบรม รู้และเข้าใจความสำคัญการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

    2)  ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจวิธีการจัดลำดับ โปรแกรมการปฐมนิเทศที่

สร้างความสนใจ จูงใจพนักงานใหม่ได้ดี

    3)  ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจถึงความสำคัญในการออกแบบกิจกรรม / กิจกรรมสัมพันธ์ที่ควรมีให้กับพนักงานใหม่ที่เหมาะสมและตรงกับความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร พนักงาน

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

Induction program เพื่อเสริมสร้างความสุขการมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

การทำสมรรถนะบุคคลไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการสรรหา การอบรม การพัฒนาและการเติบโต ความก้าวหน้าสายอาชีพ

02.png

วิธีการนำเอาสมรรถนะไปในการปฏิบัติงาน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

26554.jpg

หลักสูตร Induction program เพื่อเสริมสร้างความสุขการมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

บริหารทรัพยากรบุคคลต่อพนักงานทุกคนรวมถึง “พนักงานใหม่” ที่มีประสบการณ์การทำงาน

จากองค์กรเดิม และไม่มีประสบการณ์มาก่อน

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการฝ่าย HR

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความหมายและความสำคัญ

ของการปฐมนิเทศ

3.png

วิธีการ จัดลำดับในการปฐมนิเทศให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร&พนักงานใหม่

5.png

HR กับการให้คำปรึกษา หลังระยะทดลองงานแก่พนักงานใหม่

2.png

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

การปฐมนิเทศ

4.png

ระยะทางและประโยชน์การให้คำแนะนำปรึกษาผู้เข้าทำงานใหม่

6.png

กิจกรรมสัมพันธ์ที่มีส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page