Induction program เพื่อเสริมสร้างความสุข

การมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้จัดการแผนก

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจความสำคัญการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

- โปรแกรมการปฐมนิเทศที่สร้างความสนใจ จูงใจพนักงานใหม่

รายละเอียดหลักสูตร

Induction program เพื่อเสริมสร้างความสุข

การมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

        หลักการและเหตุผล “ การปฐมนิเทศ ” เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สำคัญต่อการให้ข้อมูลองค์กรด้านบริหารทรัพยากรบุคคลต่อพนักงานทุกคน รวมถึง “พนักงานใหม่” ที่มีประสบการณ์การทำงานจากองค์กรเดิม และไม่มีประสบการณ์มาก่อน ดังนั้นการออกแบบ “การปฐมนิเทศให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรม,ระดับตำแหน่งและประเภทงาน”จึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้องมองและคิดถึงความต้องการของผู้เข้าอบรมทุกครั้ง แนวคิดและวิธีการ “การปฐมนิเทศ” จึงต้องเข้าใจถึงความรู้สึกต่อองค์กรในจุดเริ่มต้นวัฒนธรรมในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมในเนื้อหาและกิจกรรมของการปฐมนิเทศจะเป็น

การสร้างทั้งความรู้สึกดีกับความตั้งใจต่อองค์กร เป็นหัวใจอันสำคัญ หลักสูตรจะทำเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการปฐมนิเทศขององค์

กรต่อพนักงานใหม่

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรม รู้และเข้าใจความสำคัญการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

 2. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจวิธีการจัดลำดับ โปรแกรมการปฐมนิเทศที่สร้างความสนใจ จูงใจพนักงานใหม่ได้ดี

 3. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจถึงความสำคัญในการออกแบบกิจกรรม / กิจกรรมสัมพันธ์ที่ควรมีให้กับพนักงานใหม่ที่เหมาะสมและตรงกับความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร พนักงาน

       เนื้อหาการบรรยาย

1. ความหมายและความสำคัญของการปฐมนิเทศ

2. วัตถุประสงค์ เป้าหมายการปฐมนิเทศ

3. วิธีการ จัดลำดับในการปฐมนิเทศให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร&พนักงานใหม่

4. ระยะทางและประโยชน์การให้คำแนะนำปรึกษาผู้เข้าทำงานใหม่

5. HR กับการให้คำปรึกษา หลังระยะทดลองงานแก่พนักงานใหม่

6. กิจกรรมสัมพันธ์ที่มีส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จของบุคคล

 • ระบบ&หน้าที่ที่เลือก

 • กิจกรรมระหว่างผู้เข้าอบรมกับผู้แทนงาน

 • กิจกรรมตามความคาดหวังของผู้เข้าอบรม

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • บริหารทรัพยากรบุคคลต่อพนักงานทุกคน รวมถึง “พนักงานใหม่”ที่มีประสบการณ์การทำงานจากองค์กรเดิม และไม่มีประสบการณ์มาก่อน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • เข้าใจความสำคัญการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

 • โปรแกรมการปฐมนิเทศที่สร้างความสนใจ จูงใจพนักงานใหม่ได้ดี

 • การออกแบบกิจกรรม / กิจกรรมสัมพันธ์ที่ควรมีให้กับพนักงานใหม่ที่เหมาะสมและตรงกับความก้าวหน้าที่

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

ขั้นตอนการสมัครอบรม/วิธีชำระเงิน

1) ดาวห์โหลดใบสมัคร

2) กรอกรายละเอียด

ให้ครบถ้วน

3) ส่งมาที่ E-mail

hrod1@tpd.co.th

4) วิธีการชำระเงิน

ชำระเงิน ก่อนวันที่อบรม

(ล่วงหน้า 5-7 วัน)

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาบางพระ (ชลบุรี)

เลขที่บัญชี 653-2-06137-5

ชื่อบัญชี : บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ใส่รายละเอียดให้ครบ

พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 091-2345-669 หรือ 086-3448-654 , 098-2819-879 FAX : 038-387-719

E-mail : hrod1@tpd.co.th  |  E-mail : hrod2@tpd.co.th

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved