การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และการวางแผนอัตรากำลัง

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจความสัมพันธ์ของโครงสร้าง องค์กรกับต้นทุนแรงงาน

- สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ-ผล

รายละเอียดหลักสูตร

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และการวางแผนอัตรากำลัง

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

       หลักการและเหตุผล  การบริหารทรัพยากรบุคคลลเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการโครงสร้างองค์กรให้สัมพันธ์กับประเภท&ขนาดของธุรกิจจึงเป็นเรื่องแรกที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากโครงสร้างองค์กรจะมีผลเชื่อมโยงถึงจำนวนพนักงานซึ่งถือเป็นเรื่องหลักที่เชื่อมโยงต่องบประมาณด้านบุคลากรและเป็นต้นทุนประจำ (Rix labor cost) ในระหว่างขององค์กร ที่จะเป็นปัจจัยหลักอันสำคัญต่อการอยู่รอดขององค์กรในอนาคต ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน&การกำหนดจำนวนอัตรากำลังคน&ประเภทการจ้างที่เหมาะสมในระยะยาว หลักสูตรจะได้หลักการ แนวคิดและแนวทางปฏิบัติจาก Workshop ที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการวางแผนกำลังคนขององค์กร

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจลักษณะโครงสร้าง & การออกแบบโครงสร้างองค์กรและสมารถให้คำแนะนำแก่หน่วยงานด้านการออกแบบโครงสร้างองค์กรได้

  2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ของโครงสร้าง องค์กรกับต้นทุนแรงงาน

  3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจความสำคัญการกำหนดสัดส่วนของพนักงานเพื่อการควบคุมต้นทุนด้านแรงงาน

       เนื้อหาการบรรยาย

1) ความหมายและความสำคัญของการออกแบบโครงสร้างองค์กร

2) ประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงสร้างองค์กร (แต่ละประเภท)

3) ปัจจัยสำคัญในการออกแบบโครงสร้างองค์กร

        เข้าใจธุรกิจ 

        กระบวนการทำงาน

        ค่าใช้จ่ายเรื่องงาน
 

4) หลักการและวิธีการวางแผนอัตรากำลังเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

        labor ratio            

        type of workforce

        cost / performance

5) การออกแบบการวางแผนอัตรากำลัง (workshop)

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

  • ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ กับองค์กรจะมีผลเชื่อมโยงถึงจำนวนพนักงานซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงต่องบประมาณด้านบุคลากร

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • เข้าใจความสัมพันธ์ของโครงสร้าง องค์กรกับต้นทุนแรงงาน

  • สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ-ผล

  • กำหนดสัดส่วนของพนักงานเพื่อการควบคุมต้นทุนด้านแรงงาน

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved