หลักสูตรยอดนิยม

หลักสูตร

31 กรกฎาคม 2562 (รุ่น 2)

ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร เพราะมนุษย์มีสมองที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด องค์กรชั้นนำหลายองค์กร

บุคคลทั่วไป 2,500 -

สมาชิก 2,375 -

1900037 - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน.j

5 กรกฎาคม 2562

การสื่อสาร และการประสานงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน สำเร็จละล่วงตามเป้าหมาย

อบรม การวางแผนและการบริหารเวลา 2.jpg

การวางแผนและบริหารเวลา

30 เมษายน 2562

การบริหารเวลาในยุคนี้เป็นการบริหารเวลาภายใต้แนวคิดของการวางแผน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การวางแผน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิผล

1600001  Coaching HR สู่ HR มืออาชีพ.jpg

27-29 พฤษภาคม 2562

หลักสูตร Coaching HR. สู่ HR. มืออาชีพ (Coaching HR. to HR. professional)

บุคคลทั่วไป 2,500 -

สมาชิก 2,375 -

บุคคลทั่วไป 3,500 -

สมาชิก 3,325 -

บุคคลทั่วไป 16,500 -

สมาชิก 15,675 -

อบรม การบริหาร & พัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรั

18-19 กรกฎาคม 2562

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่แท้จริง คือ ผู้จัดการหรือหัวหน้างานในสายการผลิต เพราะหัวหน้างานคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงาน

อบรม หลักสูตร การสร้างความผูกพันต่อองค์ก

25 พฤศจิกายน 2562

แนวคิดหรือเทรนด์ของการบริหารจัดการสมัยใหม่ในองค์กรในยุคปัจจุบันน้ันต่างมุ่งเน้นไปที่การสร้าง Employee Engagement

อบรม การบริหารแบบ KPIs และ OKR ต่างกันอย

การบริหารแบบ KPIs และ OKR ต่างกันอย่างไร

6 สิงหาคม 2562

หลักสูตร การบริหารแบบ KPIs และ OKR ต่างกันอย่างไร (KPIs & OKR Management)

บุคคลทั่วไป 7,500 -

สมาชิก 7,125 -

บุคคลทั่วไป 2,500 -

สมาชิก 2,375 -

บุคคลทั่วไป 3,500 -

สมาชิก 3,325 -

อบรม คิดบวก ผลงานบวก Positive thinking.j

3 กรกฎาคม 2562

โลกแห่งการทำงาน หรือการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น คนแต่ละคนก็จะมีวิธีการมองปัญหาและหาวิธีแก้ไขที่แตกต่างกัน

อบรม เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ Ho

พูดถึง HORENSO เป็นแนวทางและเทคนิคการปฎิบัติที่มาจากประเทศญี่ปุ่น ที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย มาจากคำว่า (โฮโกะกุ)

อบรม การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ-1.jpg

การดำเนินธุรกิจอาจจำเป็นต้องคำนึงถึงสถานการณ์ไม่แน่นอน โดยด้านคุณภาพที่อาจส่งผลความเสียหายในเชิงบวก หรือในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยง

บุคคลทั่วไป 2,500 -

สมาชิก 2,375 -

บุคคลทั่วไป 3,500 -

สมาชิก 3,325 -

บุคคลทั่วไป 5,500 -

สมาชิก 5,225 -

อบรม หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัว

26 กรกฎาคม 2562

โลกแห่งการทำงาน หรือการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น คนแต่ละคนก็จะมีวิธีการมองปัญหาและหาวิธีแก้ไขที่แตกต่างกัน

อบรม ส และ Kaizen เพื่อพัฒนาองค์กร.jpg

23 เมษายน 2562

การนําเครื่องมือทรงประสิทธิภาพมาใช้ ขององค์กรที่สําคัญ และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคือ 5ส และ Kaizen

อบรม จิตวิทยาการบริหารและการบังคับบัญชา.

15 กรกฎาคม 2562

เป็นช่วยผลักดันให้บุคคลทำงาน หรือสร้างความสำเร็จนั้น เริ่มมาจากแรงจูงใจ หัวหน้างานจำเป็นต้องมีจิตวิทยาในการบริหาร

บุคคลทั่วไป 2,500 -

สมาชิก 2,375 -

บุคคลทั่วไป 2,500 -

สมาชิก 2,375 -

บุคคลทั่วไป 2,500 -

สมาชิก 2,375 -

การจูงใจและการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

00/00/2562

การจูงใจและการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

อบรม หลักสูคร การระดมสมองโดยใช้หลักการ M

26 มิถุนายน 2562

โลกแห่งการทำงาน หรือการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น คนแต่ละคนก็จะมีวิธีการมองปัญหาและหาวิธีแก้ไขที่แตกต่างกัน

อบรม หลักสูตร การบริหารผลงานด้วย Balance

24 พฤษภาคม 2562

การบริหารพร้อมทั้งมีการประเมินผลเพื่อให้ทราบสถานะขององค์การและหาแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

บุคคลทั่วไป 2,500 -

สมาชิก 2,375 -

บุคคลทั่วไป 2,500 -

สมาชิก 2,375 -

บุคคลทั่วไป 4,200 -

สมาชิก 3,990 -

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved