top of page

การแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(กิจกรรมนวัตกรรม)

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- ความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ที่มีส่วนให้องค์กร ตามเป้าหมาย

- นำหลักการและแนวคิดรูปแบบแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับองค์กร

 

หลักสูตร การแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างวัฒ
ไอคอน 02.png

หลักการและเหตุผล

        “การแรงงานสัมพันธ์” ในองค์กรนำไปสู่ความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างนายจ้าง & ลูกจ้างในการร่วมทำงานสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นหลัก & แนวคิดที่ทุกองค์กรทั้งนายจ้าง & ลูกจ้างเข้าใจบทบาทตนเอง และให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมทั้งจัดขึ้นทั้งภายในภายนอกขององค์กรอย่างต่อเนื่อง แต่หากนำการแรงงานสัมพันธ์มาสู่แนวคิดในการพัฒนาองค์กรก็จะส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผล และความยั่งยืนในระยะยาว ความจำเป็นในการเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน & ผลิตภัณฑ์การบริการเป็นความจำเป็นในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจของโลก&ของประเทศในปัจจุบัน ดังนั้นหากนำการแรงงานสัมพันธ์มาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงความก้าวหน้า การพัฒนาองค์กรในรูปแบบนวัตกรรมของพนักงานสู่ความสำเร็จจะได้ทั้งแรงงานสัมพันธ์ที่มีขององค์กร หลักสูตรจะให้แนวคิดการแรงงานสัมพันธ์

ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในด้านตวามสำเร็จจากพนักงานในอนาคต

วัตถุประสงค์

    1)  ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจปัจจัยความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์

ที่มีส่วนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

    2)  ผู้เข้ารับการอบรม รู้วิธีการสร้างความสำเร็จขององค์กรยุค 4.0 ผ่าน

    3)  ผู้เข้ารับการอบรม นำหลักการและแนวคิดรูปแบบแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับองค์กรในอนาคตได้

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

การแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร (กิจกรรมนวัตกรรม) และทำ Workshop

ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน

จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมา

ใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ปัจจัยความสำคัญของการแรงงานสัมพันธ์ที่มีส่วนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวิธีการสร้างความสำเร็จขององค์กรยุค 4.0

02.png

นำหลักการและแนวคิดรูปแบบแรงงานสัมพันธ์
ให้เหมาะสมกับองค์กรในอนาคตได้

26554.jpg

หลักสูตร การแรงงานสัมพันธ์

เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร (กิจกรรมนวัตกรรม)

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

นายจ้างและลูกจ้างในการร่วมทำงานสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการฝ่าย HR

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความสำคัญของการแรงงาน

สัมพันธ์ในองค์กร

3.png

แนวโน้มการสร้างความสำเร็จ

ขององค์กรยุค 4.0

5.png

วิธีการสร้างความสำเร็จองค์กรยุค 4.0

1) วัฒนธรรมองค์กร 2) นวัตกรรมฝีมือเรา

2.png

ปัจจัยความสำเร็จขององค์กร

ตามเป้าหมาย

4.png

รูปแบบสร้างความสำเร็จองค์กร

ยุค 4.0

6.png

การร่วมสร้างรูปแบบการทำงานใหม่

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page