วันที่                                                         หลักสูตร                                                          Non-Mem  Member            สถานที่

ธันวาคม 2563

1

3,500

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

Hrod Esie Center ชลบุรี

3,325

3,500

1

2

3,500  

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

Hrod Esie Center ชลบุรี

4,275

4,500  

3

Hrod Esie Center ชลบุรี

2,660

2,800

3

4

4,500

4,275

Hrod Esie Center ชลบุรี

4

2,000

1,900

Hrod Esie Center ชลบุรี

Hrod Esie Center ชลบุรี

3,325

3,500

7

Hrod Esie Center ชลบุรี

3,325

3,500

8

8

3,200  

3,040

Hrod Esie Center ชลบุรี

9

3,500  

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

10

3,500

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

11

5,500

5,225

Hrod Esie Center ชลบุรี

16

3,500

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

16

4,500

4,275

Hrod Esie Center ชลบุรี

18

5,500

5,225

Hrod Esie Center ชลบุรี

21

3,500

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

21

3,500

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

24

3,500

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved