การบริหารงานทรัพยากรบุคคล (Advance)

ลำดับ

หลักสูตร

สำหรับ

จำนวนวัน

รายละเอียด (คลิก)

1

การออกแบบโครงสร้างองค์กร & การวางแผนอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการฝ่าย Hr/ เจ้าของธุรกิจ/ ผู้ที่สนใจ

1

2

การกำหนด competency, job specification & การจัดทำ JD

ผู้จัดการฝ่าย Hr/

เจ้าของธุรกิจ/ ผู้ที่สนใจ

1

3

หลักการ & เทคนิคการสรรหาบุคลากรตาม competency based

เจ้าของธุรกิจ/ ผู้จัดการ

ฝ่าย line management

1

4

การบริหารโครงสร้าง ค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองเป้าหมายองค์กร & พนักงาน

หัวหน้างาน/

ผู้จัดการหัวหน้าฝ่าย

1

5

การกำหนดครอบคลุม & รูปแบบการปฐมนิเทศ เพื่อการส่งเสริมแรงจูงใจการทำงานกับองค์กร &ทีม

ผู้จัดการฝ่าย/

เจ้าของธุรกิจ/ ผู้ที่สนใจ

1

6

การกำหนด strategy & KPS และกระบวนการให้ข้อมูลผลการ

ปฏิบัติงาน

หัวหน้างาน/

ผู้จัดการหัวหน้าฝ่าย

1

7

โครงสร้าง รูปแบบและวิธีการสำหรับการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน Engagement

ผู้จัดการฝ่าย/

เจ้าของธุรกิจ/ ผู้ที่สนใจ

1

1

8

หลักการ & เทคนิคการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ

หัวหน้างาน/

ผู้จัดการหัวหน้าฝ่าย

1

9

โครงสร้างการพัฒนา สมรรถนะ ผู้มีศักยภาพสู่ “successor talent people ”

ผู้จัดการฝ่าย/

เจ้าของธุรกิจ/ ผู้ที่สนใจ

1

10

หลักการ & วิธีการจัดทำแผนพัฒนาสรรหาบุคคล (IPD ระดับบริหาร)

สู่ Management Position

หัวหน้างาน/

ผู้จัดการหัวหน้าฝ่าย

1

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 091-2345-669 หรือ 086-3448-654 , 098-2819-879 FAX : 038-387-719

E-mail : hrod1@tpd.co.th  |  E-mail : hrod2@tpd.co.th

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved