การกำหนดเป้าหมาย (KPI)

& การแจ้งผลการปฏิบัติงาน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- การเข้าใจ การให้ความสำคัญของการให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

- เข้าใจปัจจัยความสำเร็จของการให้วิธี Feedback

รายละเอียดหลักสูตร

การกำหนดเป้าหมาย (KPI)

& การแจ้งผลการปฏิบัติงาน

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

วัตถุประสงค์ 

  1. เข้ารับการอบรมมีความรู้ & เข้าใจ การให้ความสำคัญของการให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน (Feedback) ของผู้ประเมินแก่ผู้ถูกประเมิน

  2. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจปัจจัยความสำเร็จของการให้ Feedback & วิธีการให้ Feedback

  3. ผู้เข้ารับการอบรม รู้ว่าผู้บังคับบัญชา & ตนเอง ให้ดำเนินการอย่างไรเพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานดีขึ้นในปีต่อไป

       เนื้อหาการบรรยาย

1. การกำหนดกลยุทธ์เป้าหมายการปฏิบัติงาน (KPI)

2. ประเภท & กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. เป้าหมาย & วัตถุประสงค์การประเมินผล

5. มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงาน

6. ความหมาย & ความสำคัญของ Feedback

7. องค์ประกอบ Feedback

8. ปัจจัยความสำเร็จการให้ Feedback

9. วิธีการ Feedback

10. Focus ของ Feedback

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • เข้าใจ การให้ความสำคัญของการให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

  • อบรม รู้ว่าผู้บังคับบัญชา & ตนเอง ให้ดำเนินการอย่างไรเพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานดีขึ้น

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved