“คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ” เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการสวัสดิการฯ จึงเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน และประเด็นสำคัญ เรื่อง คณะกรรมการสวัสดิการ ที่จะผลักดันการลดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะคณะกรรมการสวัสดิการ ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล

รูปแบบการฝึกอบรม

เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1 เทคนิคการตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ

  1) การจัดรูปแบบโครงสร้างคณะกรรมการสวัสดิการฯ
  2) สวัสดิการแรงงาน คืออะไร

  3) หลักทั่วไปในการกำหนดสวัสดิการแรงงาน
  4) องค์ประกอบสำคัญตามพระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มแรงงาน พ.ศ.2541

Lesson 2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

   1) บทบาทของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
   2) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ
   3) หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

Lesson 3 ข้อเรียกร้องด้านสวัสดิการที่อาจกลายเป็นปัญหาข้อพิพาทแรงงาน

   1) เทคนิค วิธีการลด-การเพิ่มสวัสดิการที่ควรระวัง

   2) การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมจากสวัสดิการตามกฎหมายในเรื่องใดบ้าง

Lesson 4 บทกำหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการการบริหารคณะสวัสดิการกรณีฝ่าฝืน

   1) บทกำหนดโทษ : กรณีปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย นายจ้างมีโทษ จำคุก ปรับ อย่างไรบ้าง?

   2) กรณีศึกษา : สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลแรงงานสัมพันธ์เด่นระดับประเทศบริหารคณะกรรมการสวัสดิการกันอย่างไร

   3) กรณีศึกษา : ปัญหาในการบริหารสวัสดิการ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ คณะกรรมการสวัสดิการของสถานประกอบการ / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการทุกท่าน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. สวัสดิการแรงงาน คืออะไร?

 2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ

 3. การจัดสวัสดิการเพิ่มเติมจากสวัสดิการตามกฎหมายในเรื่องใดบ้าง

 4. บทกำหนดโทษกรณีปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย นายจ้างมีโทษจำคุกปรับอย่างไรบ้าง?

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 2 มีนาคม 2563 (รุ่น 1)

 • 15 พฤษภาคม 2563 (รุ่น 2)

 • 24 สิงหาคม 2563 (รุ่น 3)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

ภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

หลักสูตร-คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเด็นสำคัญ เรื่อง คณะกรรมการ สวัสดิการ ความหมาย หลักการ และแนวคิดในการจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบการ
       2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
       3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบทักษะบทบาท หน้าที่ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการตามพรบ.และสามารถบริหารงานสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      1) ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย หลักการ และแนวคิดในการจัดคณะกรรมการสวัสดิการภายในสถานประกอบการ
      2) ผู้อบรมมีทักษะบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการและสามารถบริหารงานสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      1) เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม 

      2) เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้ 

      3) เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Experiential Techniques. 

      4) เน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาฏีกากฎหมายแรงงาน

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎีหลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้อง

เรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้

ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การบริหารคณะกรรม

การสวัสดิการ

(Welfare Committee Management)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved