1900102-การบริหารแรงงานสัมพันธ์-(การเจรจาต่อรอง).jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

     “การแรงงานสัมพันธ์”ในองค์กรเกี่ยวข้องกับทุกคน มีผต่อบรรยากาศในการทำงานการเจรจาต่อรอง เป็นเรื่องหนุ่งของการแรงงานสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สทธิตามกฏหมายแรงงานสัมพันธ์เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างจากดิมไปสู่สิ่งที่ต้องการ ดังนั้นการเตรียมตัวเพื่อการรับมือกับการเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้าง&องค์กรลูกจ้างที่จะมีจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีกระบวนการ&วิธีการที่ต้องเตรียมตัวเพื่อให้การเจรจาต่อรองที่จะมีขึ้นมีข้อยุติได้อย่างรวดเร็ว&เหมาะสมไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน&การแรงงานสัมพันธ์ในองค์ เทคนิคการเตรียมตัว&การเจราจาต่อรองจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องเตรียมตัวอย่างมีหักมีเทคนิคที่เหมาะสมกับคน เวลา โอกาส

วัตถุประสงค์

1)  ผู้เข้าอบการอบรมรู้และเข้าใจ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติด้านกรมแรงงานในองค์กร

2)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจในประเด็นที่ต้อง Focus ของสภาพการจ้าง (ข้อตกลง)

2)  ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ เทคนิคในการประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อขยายในครั้งต่อไป

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดย

และมีความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐาน ISO

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย การบริหารแรงงานสัมพันธ์ (การเจรจาต่อรอง)

02.png

ผู้อบรมเข้าใจในประเด็น ด้านแรงงานสัมพันธ์สามารถบริหารแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

26554.jpg

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
 

หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์

(การเจรจาต่อรอง)

 

ผู้จัดการฝ่าย HR

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

 
 
 • 26554.jpg
  9888.png

  การเรียนรู้แบบกลุ่ม
  การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

 • 26554.jpg
  03.png

  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

  เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

 • 26554.jpg
  04.png

  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

  เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

กฎหมายแรงงาน & การแรงงานสัมพันธ์

2.png

องค์กรลูกจ้างกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ (การยื่นข้อเรียกร้อง)

3.png

กระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

(ข้อตกลงสภาพการจ้าง)

4.png

ประเด็น & เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับสภาพการจ้าง (ข้อตกลงสภาพการจ้าง)

5.png

การเตรียมตัวเพื่อการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง (การยื่น/รับข้อเรียกร้อง)

6.png

เทคนิคการเตรียม/หาข้อมูลการเจรจา

ต่อรอง & ข้อยุติ

 • 7.png

  ปัจจัยสนับสนุนบรรยากาศการแรงงาน

  สัมพันธ์ใน องค์กรและเพื่อในการเจรจา

  ต่อรอง & ข้อยุติ

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การบริหารแรงงานสัมพันธ์ (การเจรจาต่อรอง)

21 กันยายน 2564 (รุ่น 4)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การบริหารแรงงานสัมพันธ์ (การเจรจาต่อรอง)

5 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 5)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

5 เทคนิค การเจรจาอย่างมืออาชีพ

 
 
เทคนิคการเจรจาต่อรอง-1

เทคนิคการเจรจาต่อรอง-2

เทคนิคการเจรจาต่อรอง-3

เทคนิคการเจรจาต่อรอง-4

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม การบริหารแรงงานสัมพันธ์ - สำหรับ หัวหน้างาน- 02
หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์ - ผู้ประกอบการต้องรู้ - 03
หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์ -กฎหมายแรงงาน - 04
อบรม การบริหารแรงงานสัมพันธ์- 01
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved