การกำหนดครอบคลุม & รูปแบบการปฐมนิเทศ

เพื่อการส่งเสริม แรงจูงใจการทำงานกับองค์กร & ทีม

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- ความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้ความร่วมกับองค์กร

- แนวทางการออกแบบปฐมนิเทศและวิธีการปฐมนิเทศให้เหมาะสม

รายละเอียดหลักสูตร

การกำหนดครอบคลุม & รูปแบบการปฐมนิเทศ

เพื่อการส่งเสริม แรงจูงใจการทำงานกับองค์กร & ทีม

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

กำลังดำเนินการ... )

วัตถุประสงค์    

 1. เข้ารับการอบรม มีความชัดเจนและให้ความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้ความร่วมกับองค์กร

 2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจแนวทางการออกแบบปฐมนิเทศและวิธีการปฐมนิเทศให้เหมาะสมแก่ผู้เข้าร่วมงานใหม่กับองค์กรระดับรูปแบบ และโปรแกรมการส่งเสริมเข้าความเข้าใจในงาน พี่เลี้ยงในการทำงานใหม่แนะวิธีการทำงานที่จูงใจพนักงานแสดงออกความสามารถ

 3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้บทบาทHRในการเป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยวและการติดตามผลการทำงานในระยะทดลองงาน

       เนื้อหาการบรรยาย

 1. ความหมาย & ความสำคัญของการปฐมนิเทศ

 2. วัตถุประสงค์ของการปฐมนิเทศ

 3. การออกแบบปฐมนิเทศกับเป้าหมายขององค์กร

 4. วิธีการปฐมนิเทศ เพื่อให้ได้ผลสำเร็จ

  5. ความเข้าใจองค์กร             

  6. บทบาทพี่เลี้ยง & รูปแบบการติดตามผล 

  7. การจูงใจการทำงาน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • การจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้ความร่วมกับองค์กร

 • แนวทางการออกแบบปฐมนิเทศและวิธีการปฐมนิเทศให้เหมาะสมแก่ผู้เข้าร่วมงานใหม่กับองค์กร

 • บทบาทHRในการเป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยวและการติดตามผลการทำงานในระยะทดลองงาน

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved