การปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตาม “การปฏิบัติตามข้อกำหนด” Compliance

- การปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance ให้เหมาะสมกับองค์กร

 

รายละเอียดหลักสูตร

การปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

       หลักการและเหตุผล  การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ องค์กรต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายหลักเกณฑ์ และการควบคุมของประเทศนั้นๆ เพื่อให้สอดคล้องในหลักปฏิบัติที่ต้องมีแนวทางปฏิบัติเดียวกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่พนักงานทุกคนทุกระดับต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดประเมินความเสี่ยงขององค์กรและออกแบบกำหนดประเภทความเสี่ยงได้เหมาะกับธุรกิจ&องค์กรเพื่อให้องค์กรปฏิบัติในองค์กรต่อไป


       

วัตถุประสงค์ 
    1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจที่มาการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

    2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้ เหตุผลมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

    3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้ เข้าใจหลักการในการเลือก/กำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด Complianceให้เหมาะสมกับองค์กร

    4. ผู้เข้ารับการอบรมรู้ เข้าใจ Compliance (นโยบาย/ปฏิบัติ)และกระบวนการปฏิบัติ ควบคุมเพื่อให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

ผลที่ได้รับจากการอบรม​

  1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

  2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตาม “การปฏิบัติตามข้อกำหนด” Compliance

  3. สร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด Complianceขององค์กร

       เนื้อหาการบรรยาย

  • ที่มาของการปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance

  • หลักการของ”การปฏิบัติตามข้อกำหนด” Compliance

  • ขั้นตอนการออกแบบ ปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

  • การปฏิบัติตามข้อกำหนด Compliance จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่พนักงานทุกคนทุกระดับต้องมีความรู้ ความเข้าใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • หลักการในการเลือก/กำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนด Complianceให้เหมาะสมกับองค์กร

  • บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติตาม “การปฏิบัติตามข้อกำหนด” Compliance

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

 

ารางสัมมนา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

1

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

2

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

3

กำหนดการสัมมนา

รุ่น

สถานที่

ประเภท

ค่าสัมมนา

 Vat 7%

หัก ณ ที่จ่าย 
3 %

รวมสุทธิ กรณีหัก ณ ที่จ่าย

รวมกรณีไม่หัก

ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,500

245

105

3,640

3,745

สมาชิก (รายปี)

3,325

232.75

99.75

3,458

3,558

อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน (ราคาต่อ 1 ท่าน)

หมายเหตุ  ** กรณีนิติบุคคล กรุณา หัก ณ ที่จ่าย

            ** กรณีบุคคลธรรมดา ไม่มีหักภาษี ณ ที่จ่าย

ขั้นตอนการสมัครอบรม/วิธีชำระเงิน

1) ดาวห์โหลดใบสมัคร

2) กรอกรายละเอียด

ให้ครบถ้วน

3) ส่งมาที่ E-mail

hrod1@tpd.co.th

4) วิธีการชำระเงิน

ชำระเงิน ก่อนวันที่อบรม

(ล่วงหน้า 5-7 วัน)

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาบางพระ (ชลบุรี)

เลขที่บัญชี 653-2-06137-5

ชื่อบัญชี : บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ใส่รายละเอียดให้ครบ

พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 091-2345-669 หรือ 086-3448-654 , 098-2819-879 FAX : 038-387-719

E-mail : hrod1@tpd.co.th  |  E-mail : hrod2@tpd.co.th

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved