top of page
อบรมหลักสูตร การประเมินสมรรถนะกับการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่ง.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

        การบริหารทรัพยากรยุคใหม่เป็นบริบทการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร ความรู้และความเข้าใจผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง Line function และ HR จึงเป็นประเด็นสำคัญในการกำหนดโครงสร้างสมรรถนะบุคคล อันประกอบด้วยหลักการกำหนดสมรรถนะบุคคลตามประเภท และตามลักษณะงาน เกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะที่พึงประสงค์ที่ต้องการ (ค่าคะแนนแต่สมรรถนะ) หลักการประเมินสมรรถนะแต่ละประเภท แต่ละตำแหน่งจะได้ผลต่อการนำมาวางแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งได้ถูกต้องและตรงตามจุดมุ่งหมาย

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ ความสัมพันธ์ , ความสำเร็จของ

สมรรถนะและ JD

 

    2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้วิธีการจัดทำและวิธีการประเมินสมรรถนะตามตำแหน่ง และนำประสบการณ์มา workshop ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

 

    3)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจ การนำผลการประเมินผลสมรรถนะมากำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและแผนการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นระบบ

 
วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การประเมิน

สมรรถนะกับการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่ง 

และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมรู้วิธีการจัดทำและวิธีการประเมินสมรรถนะตามตำแหน่ง และนำประสบการณ์มา workshop ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้

02.png

ผู้อบรมรู้ และเข้าใจ การนำผลการประเมินผลสมรรถนะมากำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม & แผนการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นระบบ

26554.jpg

หลักสูตร การประเมินสมรรถนะกับการวางแผน

การพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่ง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

ผู้จัดการ.png

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

แนะนำหลักสูตรและวิทยากร

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความสัมพันธ์สมรรถนะกับ JD

(job description)

3.png

วิธีการกำหนดสมรรถนะ

ตามตำแหน่ง

5.png

สมรรถนะกับการวางแผน

พัฒนาบุคลากร

2.png

วัตถุประสงค์การกำหนดสมรรถนะ

ตามตำแหน่ง

4.png

การประเมินสมรรถนะตามตำแหน่ง (workshop)

6.png

การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาให้สอดคล้องกับสมรรถนะ

7.png

การวางแผนการฝึกอบรม

ตามตำแหน่ง

วันอบรม

HR ต้องรู้ ความสำคัญ

ของการประเมินสมรรถนะ

การประเมินสมรรถนะสามารถช่วยให้องค์กรสามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดีทั้ง

ด้านความรู้ ทักษะ และสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติรับรู้ความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับใด

ควรพัฒนาในเรื่องใดเพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน

 
 
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
1.การออกแบบโครงสร้างองค์กร และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน 1920x1080

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน

โครงสร้างองค์กรให้สัมพันธ์กับประเภท

และขนาดของธุรกิจ จึงเป็นเรื่องแรกที่

ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ

2.competency & specification และ job description ตามตำแหน่ง 1920x1080.jpg

competency & specification และ job description

ตามตำแหน่ง

การเขียน Job description เป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย

3.เทคนิคการสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1920x1080.jpg

เทคนิคการสรรหาบุคลากร

การปฐมนิเทศและการประเมินผล

การปฏิบัติงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคลและการสรรหาบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ

bottom of page