การจัดทำโครงสร้างสมรรถนะบุคคล

เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้จัดการแผนก

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจ สมรรถนะ กับการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ

- วิธีการกำหนดสมรรถนะ (competency) ตามตำแหน่ง

รายละเอียดหลักสูตร

การจัดทำโครงสร้างสมรรถนะบุคคล

เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

       หลักการและเหตุผล  สมรรถนะบุคคล เป็นการกำหนดความสามารถของบุคคล ในการทำงานเป็นตำแหน่ง&หน้าที่ ดังนั้นสมรรถนะบุคคลจึงมีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การปฏิบัติงานจนถึงศักยภาพในการเติบโตการทำงานในอนาคต การกำหนดสมรรถนะบุคคลมีหลักการ&วิธีการที่เป็นระบบเชื่อมโยงกับธุรกิจ พันธกิจ ความคาดหวังในความสำเร็จขององค์กรในอนาคต ดังนั้นผู้บริหารทรัพยากรบุคคลจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการปฎิบัติงานของ JD ในแต่ระดับ&ตำแหน่ง จึงจะได้สมรรถนะที่ชัดเจน เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่จะนำไปใช้ในการประเมินความสามารถของบุคคลได้อย่างเป็นระบบมีมาตรฐานและนำผลการประเมินสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆการสรรหา,การพัฒนาและการเติบโตต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจ ความสำคัญของสมรรถนะและประเภทสมรรถนะ

 2. ผู้เข้ารับการอบรม รู้วิธีการกำหนดสมรรถนะ (competency) ตามตำแหน่ง

 3. ผู้เข้ารับการอบรม รู้วิธีการประเมินสมรรถนะ(competency) ของบุคคลและสรุป gap สมรรถนะที่ต้องได้รับในการพัฒนา

 4. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจสมรรถนะกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ(สรรหา,พัฒนา และการเติบโต)

       เนื้อหาการบรรยาย

1. ความหมายและความสำคัญของ competency (สมรรถนะ)

2. ประเภทและวิธีการกำหนด competency (สมรรถนะ)

3. การกำหนด competency (สมรรถนะ) ตามตำแหน่ง

4. วิธีการประเมิน competency (สมรรถนะ) รายบุคคล

5. Competency กับ HRM

 • การสรรหา

 • พัฒนา

 • เติบโต

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 • บุคคล ในการทำงานเป็นตำแหน่ง&หน้าที่ ดังนั้นสมรรถนะบุคคลจึงมีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • เข้าใจ ความสำคัญของสมรรถนะและประเภทสมรรถนะ

 • รู้วิธีการกำหนดสมรรถนะ (competency) ตามตำแหน่ง

 • การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ (สรรหา,พัฒนา )

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

ขั้นตอนการสมัครอบรม/วิธีชำระเงิน

1) ดาวห์โหลดใบสมัคร

2) กรอกรายละเอียด

ให้ครบถ้วน

3) ส่งมาที่ E-mail

hrod1@tpd.co.th

4) วิธีการชำระเงิน

ชำระเงิน ก่อนวันที่อบรม

(ล่วงหน้า 5-7 วัน)

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาบางพระ (ชลบุรี)

เลขที่บัญชี 653-2-06137-5

ชื่อบัญชี : บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ใส่รายละเอียดให้ครบ

พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 091-2345-669 หรือ 086-3448-654 , 098-2819-879 FAX : 038-387-719

E-mail : hrod1@tpd.co.th  |  E-mail : hrod2@tpd.co.th

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved