วันที่                                                         หลักสูตร                                                          Non-Mem  Member            สถานที่

11

11

11

12

12

2,500

2,300

2,500

2,300

2,500

2,300

2,500  

2,300

2,500

2,300

13

2,500  

2,300

13

2,500

2,300

14

2,500  

2,300

14

2,500  

2,300

15

2,500  

2,300

3000041 - การตรวจติดตามภายใน (internal Audit) *

15

3,500  

3,300

2,300

2,500  

18

18

3,500  

3,300

2,300

2,500  

19

20

2,500  

2,300

20

2,500  

2,300

20

2,500  

2,300

21

2,500  

2,300

21

2,500  

2,300

22

2,500  

2,300

22

2,500  

2,300

25

2,500  

2,300

25

3,500  

3,300

26

2,500  

2,300

26

3,500  

3,300

27

2,500  

2,300

27

2,500  

2,300

28

2,500  

2,300

28

3,500  

3,300

29

2,500  

2,300

29

3,500  

3,300

30

3,500  

3,300

มกราคม 2564

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved