ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

" Train the trainer Professional Level "

สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนสายอาชีพเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Trainer) หรือเป็นวิทยากรภายในองค์กร ต้องมีบทบาท หน้าที่ อย่างไร เพื่อให้คนฟังเข้าใจและเทคนิคการสอนให้

โดนเด่นดึงผู้ฟังได้ แบบมืออาชีพ

คอร์สนี้...!! อาจจะเป็นเพียงหนึ่งคอร์สในประเทศไทย...

ที่คุณจะสร้างบุคลากร ให้เป็นนักสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

และเพื่อการพัฒนาก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

Marriage 

Preparations

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Women's

Ministry

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Volunteer

Groups

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Kid's 

Ministry

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

College

Ministry

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Pastoral Support

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved