ให้บริการงานฝึกอบรมและสัมมนา IN-House Training & Public Training : อบรม สัมมนา ในด้านทรัพยากรมนุษย์ บริการจัดฝึกอบรม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ด้านบริหารระบบคุณภาพ , ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ , ด้านการบริการการตลาดและการขาย , ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

     บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001 : 2015 / ISO 9001 : 2015 / ISOTS16949 / มอก , ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ , การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าตอบแทน

การวางแผนงานด้าน HR เชิงกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , การจัดทำ Training Road Map ,การจัดทำ Based on Competency การจัดทำกิจกรรม 5ส , การจัดทำกิจกรรม QCC.

    

ริการของเรา

 

ลักสูตรแนะนำ

 วันที่                                                      หลักสูตร                                           Non-Mem   Member            สถานที่

พฤศจิกายน 2562 

5

3,500

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

19

4,500

Hrod Esie Center ชลบุรี

4,275

22

2,800

2,660

Hrod Esie Center ชลบุรี

26

3,500

3,325

Hrod Esie Center ชลบุรี

 ธันวาคม 2562 

3

1,800

1,710

Hrod Esie Center ชลบุรี

4

1,800

1,710

Hrod Esie Center ชลบุรี

6

2,500

2,375

Hrod Esie Center ชลบุรี

Hrod Esie Center ชลบุรี

5,225

5,500

18

หลักสูตรยอดนิยม

"TRENDING NOW" หลักสูตรอบรมที่ได้รับความนิยม จากผู้ที่ได้รับการอบรมสัมมนา โดยได้เปิดหลักสูตรยอดฮิตสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบ Public Training และสำหรับการจัดอบรมภายในองค์กร In House Training

หลักสูตรอบรม ทรัพยากรบุคคล.jpg

Coaching HR สู่ HR มืออาชีพ

(Coaching HR To HR Professional)

อบรม การบริหาร & พัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรั

การบริหาร & พัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับ Line Management & Supervisor

อบรม หลักสูตร การสร้างความผูกพันต่อองค์ก

การสร้างความผูกพันต่อองค์กร

(Organization Engangement)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved