การบริหารศักยภาพบุคคล

เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- วิธีการ/มาตรฐานการวัดศักยภาพบุคคล โดยผ่านการมอบหมายงาน

- วิธีการสร้าง เพิ่มศักยภาพบุคคลในหน่วยงาน

 

รายละเอียดหลักสูตร

การบริหารศักยภาพบุคคล

เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจคน ปัจจัยการบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ

  2. ผู้เข้ารับการอบรม หลักและวิธีการประเมิน “ศักยภาพบุคคล”

  3. ผู้เข้ารับการอบรม วิธีการสร้าง เพิ่มศักยภาพบุคคลในหน่วยงาน

  4. ผู้เข้ารับการอบรม วิธีการ/มาตรฐานการวัดศักยภาพบุคคล โดยผ่านการมอบหมายงาน

       เนื้อหาการบรรยาย

1. การบริหารองค์&เป้าหมายความสำเร็จ

2. ความหมาย “ศักยภาพของบุคคล”

3. หลักการประเมิน“ศักยภาพของบุคคล”

4. วิธีการประเมิน“ศักยภาพของบุคคล”

5. แนวทางการสร้าง/เพิ่ม“ศักยภาพพนักงาน ในหน่วยงาน”

  • บทบาทหน้าที่

  • วิธีการ

6. มาตรฐานการวัดผล“ศักยภาพของบุคคล”

7. วิธีการวัดผล“ศักยภาพของบุคคล”

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • วิธีการสร้าง เพิ่มศักยภาพบุคคลในหน่วยงาน

  • วิธีการ/มาตรฐานการวัดศักยภาพบุคคล โดยผ่านการมอบหมายงาน

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved