โครงสร้าง & ระบบการพัฒนา

Talent Management

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจความสำคัญ Talent Management

- หลักการจัดทำแผนพัฒนา Talent people

 

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้าง & ระบบการพัฒนา Talent Management

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจความสำคัญ Talent Management

 2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้ เข้าใจการกำหนดโครงสร้าง ระบบการพัฒนา Talent

 3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนา Talent

 4. ผู้เข้าอบรมรู้และเข้าใจ หลักการจัดทำแผนพัฒนา Talent  people

       เนื้อหาการบรรยาย

1. ความหมาย &  ความสำคัญ “ Talent people” ขององค์กร

2. โครงสร้างระบบการพัฒนา “ Talent people”

 • มาตรฐาน“ Talent people”

 • คุณสมบัติ&สมรรถนะ

 • หน้าที่ ความรับผิดชอบ

 • การมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ(ภายหลังการอบรมและการพัฒนา)

 • หลักเกณฑ์การประเมินผล หลังการอบรมพัฒนา

3. กระบวนการพัฒนา“ Talent people”

4. กำหนดแผนพัฒนา“ Talent people”

5. เพื่อปฏิบัติงานตามเป้าหมาย&แผนงานให้ประสบความสำเร็จ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • เข้าใจกระบวนการ การจัดกลุ่มความก้าวหน้าสายอาชีพ

 • หลักการกำหนด career path และการกำหนด career path เพื่อพัฒนา successor อย่างเป็นระบบ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved