โครงสร้างความก้าวหน้าสายอาชีพ

การสร้าง successor หน่วยงาน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- เข้าใจความสำคัญก้าวหน้าสายอาชีพ

- เข้าใจ หลักการและวิธีการกำหนด successor

 

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างความก้าวหน้าสายอาชีพ

การสร้าง successor หน่วยงาน

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจความสำคัญก้าวหน้าสายอาชีพ

  2. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกระบวนการ การจัดกลุ่มความก้าวหน้าสายอาชีพ

  3. ผู้เข้ารับการอบรม รู้และเข้าใจ หลักการและวิธีการกำหนด successor

  4. ผู้เข้รับการาอบรม รู้และเข้าใจหลักการกำหนด career path และการกำหนด career  path เพื่อพัฒนา successor อย่างเป็นระบบ

       เนื้อหาการบรรยาย

1. ความหมายและความสำคัญของความก้าวหน้าสายอาชีพของพนักงาน

2. กระบวนการกำหนดความก้าวหน้าสายอาชีพ

3. ความหมาย  successor

4. หลักการ วิธีการ สร้าง/คิด successor ของพนักงาน

5. หลักการกำหนด career  path/plan ของ successor แต่ละบุคคล

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • เข้าใจกระบวนการ การจัดกลุ่มความก้าวหน้าสายอาชีพ

  • หลักการกำหนด career path และการกำหนด career path เพื่อพัฒนา successor อย่างเป็นระบบ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved