กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- วิธีการรับมือการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความมั่นคงในอนาคต

- การออกแบบการมีส่วนร่วมการเปลี่ยนแปลงการแรงงานสัมพันธ์

 

รายละเอียดหลักสูตร

กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล  ”การแรงงานสัมพันธ์”ในองค์กรเป็นองค์ประกอบสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้องค์กรให้ความสงบ มีบรรยากาศร่วมมือร่วมใจในการทำงาน บนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างกันของหน่วยงานและบุคคล กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ร่วมสร้างและเพิ่มการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรซึ่งแต่ละภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อองค์กรก็จะมีผกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่เ การเตรียมพร้อมเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันจึงต้องมีขึ้นเช่นกัน การนำกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์มาเป็นโจทก์คิดเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงอนาคต เป็นความท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลว่ากิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ใดที่จะค่อยๆสร้าง/ปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงในองค์กรในการทำงานให้สู่ความสำเร้จยั่งยืนขององค์กรในภาวะวิกฤตในอนาคต

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจปัจจัยความสำเร็จและการเตรียมองค์กรเพื่อรับการเผชิญที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

  2. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในหักการ วิธีการรับมือการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความมั่นคงในอนาคต

  3. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจวิธีการสร้างรูปแบบและสามารถนำไปปรับใช้ในการออกแบบการมีส่วนร่วมการเปลี่ยนแปลงการแรงงานสัมพันธ์

       เนื้อหาการบรรยาย

1. ปัจจัย & องค์กรความสำเร็จขององค์กร

2. การประเมินแนวโมที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรในอนาคต

3. หลักการในการเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อองค์กร

4. วิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอยู่ได้อย่างมั่นคงในอนาคต

5. รูปแบบการสร้างมีส่วนร่วมการเปลี่ยนแปลง ผ่านกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / ผู้ที่สนใจ

  • การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้องค์กรให้ความสงบ มีบรรยากาศร่วมมือร่วมใจในการทำงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • วิธีการรับมือการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความมั่นคงในอนาคต

  • การสร้างรูปแบบและสามารถนำไปปรับใช้ในการออกแบบการมีส่วนร่วมการเปลี่ยนแปลงการแรงงานสัมพันธ์

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved