top of page

เทคนิคการตรวจนับสินค้าประจำปี
Annual Stock Management And Control

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

เทคนิคการตรวจนับสินค้าแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

- แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

อบรบ เทคนิคการตรวจนับสินค้าประจำปี-1.jpg

หลักการและเหตุผล

        คลังสินค้าเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าที่ทุกองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  หากสินค้าที่เก็บมีมูลค่ามากจำเป็นต้องมีมาตรการในการดูแล รักษา เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการรับ- จ่าย การจัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งถ้าพบสิ่งผิดปกติในการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ส่งผลให้เกิดความสับสนและปัญหามากมาย หากเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบอาจเป็นประเด็นความผิดพลาดของผู้ประกอบการได้ ดังนั้น หน้าที่ของผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรให้บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับ การจัดทำรายงานสินค้าประจำปี การตรวจนับสินค้าสิ้นปี ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

วัตถุประสงค์

    1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

    2) เพื่อให้ผู้อบรมเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าประจำปี

    3) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการเทียบยอด Stock cards กับยอดตรวจนับจริงและยอดทางบัญชี

    4) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการตรวจนับสินค้าแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เทคนิคการตรวจนับสินค้าประจำปี และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมอบรมนำความรู้เป็นแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 

02.png

ผู้อบรมสามารถเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าประจำปีได้

03.png

ผู้อบรมสามรถนำหลักการเทียบยอด Stock cards กับยอดตรวจนับจริงและยอดทางบัญชีได้

4-4.png

ผู้อบรมสามารถตรวจนับนับสินค้าแต่ละประเภท
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

26554.jpg

หลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้าประจำปี

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
 
26554.jpg
9888.png

การบรรยายแบบ Blended Learning Solution ระหว่างทฤษฏีและแนวทางการปฏิบัติ

26554.jpg
55588.png

กรณีศึกษา Case Study โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์

26554.jpg
03.png

การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience

26554.jpg
6544.png

ทดสอบ Pre-test
/ Post-test

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
คอร์ส 9 ทักษะ สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิท

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

อบรม ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม-หัวหน้า

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page