การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการฝ่าย / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดหลักสูตร

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจ ถึงความสำคัญของการมีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

  2. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการและแนวทางในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

  3. ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติ (workshop) ในการร่างระเบียบปฏิบัติด้านการบริหารงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำให้กับองค์กรในอนาคต

  4. ผู้เข้ารับการอบรมรู้เทคนิค/ข้อพึงระวังในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

       เนื้อหาการบรรยาย

  1. ความหมาย ความสำคัญ ของ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

  2. ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

  3. หลักการและแนวทางการปฏิบัติคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

4. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร workshop

5. เรื่องหลักที่ต้องทำของคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

6. ข้อพึงระวังของการจำทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การบริหารงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำให้กับองค์กรในอนาคต

  • การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved