9-ทักษะสำหรับการก้าวสู่-หัวหน้างานอย่างม

หลักการและเหตุผล

        ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) คือ ตำแหน่งงานที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าไป เพราะหัวหน้างานเป็นผู้นำนโยบายจากแผนหลักขององค์กร (Master Plan) ขับเคลื่อนสู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กล่าวได้ว่าเป็นผู้ประสานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ดังนั้น ผู้เข้าอบรมจะได้นำความรู้เกี่ยวกับ

9 ทักษะ ที่จะก้าวการเป็นหัวหน้างาน จึงต้องมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการทำหน้าที่หรือบทบาทของตนเอง หลักสูตร 9 ทักษะ สําหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมือ

อาชีพจึงเป็นหลักสูตรสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะของหัวหน้างาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ในการพัฒนาเป็นองค์กรแบบยั่งยืนอย่างมั่นคงต่อไป

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

      2) เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิค และกระบวนการทำงานของหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ

      3) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาความเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

วันที่อบรม/เวลา

22 เมษายน 2564

(เวลา 9:00-16.00น.)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก 2,300 บาท

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การพัฒนา

9 ทักษะการเป็นหัวหน้างาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ 9 ทักษะของหัวหน้างานไปพัฒนา ปรับปรุงบทบาท หน้าที่การเป็นหัวหน้างานของตนเอง

02.png

ผู้อบรมมีมุมมอง และทัศนคติที่ดีต่อบทบาทของตนเองในการขับเคลื่อนองค์กร

03.png

ผู้อบรมสามารถเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรและเป็นผู้นำที่ดีสำหรับลูกน้อง

26554.jpg

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่

หัวหน้างานมืออาชีพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  หัวหน้างาน / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ  ผู้ที่อยากให้องค์กรมีการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า

 
 
 

หัวหน้างาน

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

9 ทักษะสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

26554.jpg
04.png

เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์ (Game and movie activities)

26554.jpg
03.png

เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

26554.jpg
55588.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group Activity)

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

กระแสของการเปลี่ยนแปลงกับการเปลี่ยนแปลงตนเองสำหรับหัวหน้างาน

2.png

ทักษะที่ 1 การพัฒนาตนเอง เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน

3.png

ทักษะที่ 2 หัวหน้ากับความเป็นผู้นำ (Leadership Skill)

4.png

ทักษะที่ 3 การสั่งการ มอบหมาย และติตามงาน

5.png

ทักษะที่ 4 การสอนงาน

(Coaching Skill)

6.png

ทักษะที่ 5 ทักษะการสื่อสารอย่าง

มีประสิทธิภาพ

7.png

ทักษะที่ 6 ทักษะการจูงใจ (Motivation Skill)

8.png

ทักษะที่ 7 การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)

9.png

ทักษะที่ 8 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Problem Solving)

10.png

ทักษะที่ 9 การทำงานเป็นทีม

(Team Work)​

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

9 ทักษะสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

22 เมษายน 2564 (รุ่น 23)
2,300.-
2,500.-
59555.png

9 ทักษะสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

13 พฤษภาคม 2564 (รุ่น 24)
2,300.-
2,500.-
59555.png

9 ทักษะสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

10 มิถุนายน 2564 (รุ่น 25)
2,300.-
2,500.-
59555.png

9 ทักษะสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

13 กรกฎาคม 2564 (รุ่น 26)
2,300.-
2,500.-
59555.png

9 ทักษะสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

18 สิงหาคม 2564 (รุ่น 27)
2,300.-
2,500.-
59555.png

9 ทักษะสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

10 กันยายน 2564 (รุ่น 28)
2,300.-
2,500.-
59555.png

9 ทักษะสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

15 ตุลาคม 2564 (รุ่น 29)
2,300.-
2,500.-
59555.png

9 ทักษะสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

22 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 30)
2,300.-
2,500.-
59555.png

9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

 
 
 
 
9ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

9ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

9ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

9ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

9ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

9ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

9ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

9ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

9ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างาน
9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างาน
9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างาน
9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างาน
9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างาน
9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างาน
9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างาน
9 ทักษะ สำหรับ การก้าวสู่หัวหน้างาน
อบรม การเป็นหัวหน้างาน
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
 • หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

  หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

 • หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

  ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved