หลักสูตร

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949:2016

(Requirements and application of  IATF 16949:2016 systems)

กำหนดการสัมมนา

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

(เวลา 9.00 - 16.00 น.) ณ ห้องสัมมนา

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

อัตราค่าสัมมนา

บุคคลทั่วไป : 4,500 บาท

สมาชิก : 4,275 บาท

(ราคายังไม่รวม VAT 7%)

Download

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved