2000023-การบริหารความเสียงด้านคุณภาพ.jpg

หลักการและเหตุผล

        การดำเนินธุรกิจอาจจำเป็นต้องคำนึงถึงสถานการณ์ไม่แน่นอน โดยเฉพาะด้านคุณภาพที่อาจส่งผลความเสียหายในเชิงบวก (Opportunity) หรือในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยง (Risk) ดังนั้น หากองค์กรรู้เท่าทันและเตรียมพร้อมโดย “การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง” วางแผนยุทธศาสตร์การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมเพื่อลดความเสียหายและควบคุมระดับความเสี่ยงและความรุนแรงที่ยอมรับได้ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ สำหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงจึงต้องได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรในด้านคุณภาพ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าตามที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจหลักการวิเคราะห์

ความเสี่ยงด้านคุณภาพ

      2)  เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง

ด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล

      3)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ การจัดทำกลยุทธ์ กลวิธี และระบบการจัดการความเสี่ยง

วันที่อบรม/เวลา

22 เมษายน 2564

(เวลา 9:00-16.00น.)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก 2,300 บาท

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ สําหรับหัวหน้างาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านคุณภาพ

02.png

ผู้อบรมพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหลักการบริหาร มาตรฐานสากล

03.png

ผู้อบรมนำความรู้การจัดทำกลยุทธ์ กลวิธี และระบบการจัดการความเสี่ยง

26554.jpg

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ

 
 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจเกี่ยวข้องกับวิศวกร

 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
 • 26554.jpg
  03.png

  เน้นการเรียนรู้แบบไฮสโคป

  (High/Scope Approach)

 • 26554.jpg
  03.png

  เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning

 • 26554.jpg
  03.png

  เน้นการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ Workshop

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Chapter 1

  วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

    1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
    2) การกำหนดวัตถุประสงค์
    3) การระบุเหตุการณ์
    4) การประเมินความเสี่ยง

    5) การตอบสนองต่อความเสี่ยง
    6) กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง

 • Chapter 2

  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

  1) กระบวนการประเมินความเสี่ยง
  2) การกำหนดความเสี่ยง (ด้านคุณภาพ)
  3) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  4) ระบุเหตุการณ์เสี่ยงที่สำคัญ

  5) ปัจจัยเสี่ยง (Key Risks)

 • Chapter 3

  การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มโอกาสและลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ

     1) กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
     2) การกำหนดตัวชี้วัดและปรับแผน

  การบริหารความเสี่ยง

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ

22 เมษายน 2564 (รุ่น 2)
2,300.-
2,500.-
59555.png

การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ

25 สิงหาคม 2564 (รุ่น 3)
2,300.-
2,500.-
59555.png

การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ

15 ตุลาคม 2564 (รุ่น 4)
2,300.-
2,500.-
59555.png

การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ

3 ธันวาคม 2564 (รุ่น 5)
2,300.-
2,500.-
59555.png
598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ
อบรม การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ-1
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
 • หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

  หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

 • หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

  ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved