การดำเนินธุรกิจอาจจำเป็นต้องคำนึงถึงสถานการณ์ไม่แน่นอน โดยเฉพาะด้านคุณภาพที่อาจส่งผลความเสียหายในเชิงบวก (Opportunity) หรือในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยง (Risk) ดังนั้น หากองค์กรรู้เท่าทันและเตรียมพร้อมโดย “การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง” วางแผนยุทธศาสตร์การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมเพื่อลดความเสียหายและควบคุมระดับความเสี่ยงและความรุนแรงที่ยอมรับได้ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ สำหรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงจึงต้องได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรในด้านคุณภาพ การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าตามที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้ยั่งยืน

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

      1) ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านคุณภาพ 

      2) ผู้อบรมพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหลักการบริหาร มาตรฐานสากล

      3) ผู้อบรมนำความรู้การจัดทำกลยุทธ์ กลวิธี และระบบการจัดการความเสี่ยง

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) เน้นการเรียนรู้แบบไฮสโคป ( High/Scope Approach )   

      2) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning.   

      3) เน้นการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ Workshop

เนื้อหาการบรรยาย

 Chapter 1 วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
2) การกำหนดวัตถุประสงค์
3) การระบุเหตุการณ์
4) การประเมินความเสี่ยง

5) การตอบสนองต่อความเสี่ยง
6) กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง

Chapter 2 การประเมินความเสี่ยง

(Risk Assessment)

1) กระบวนการประเมินความเสี่ยง
2) การกำหนดความเสี่ยง (ด้านคุณภาพ)
3) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
4) ระบุเหตุการณ์เสี่ยงที่สำคัญ

5) ปัจจัยเสี่ยง (Key Risks)

Chapter 3 การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มโอกาส

และลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ

1) กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
2) การกำหนดตัวชี้วัดและปรับแผนการบริหารความเสี่ยง

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  1. หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านคุณภาพ

  2. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงหลักการบริหาร มาตรฐานสากล ระบบการจัดการความเสี่ยง

  3. วางแผนยุทธศาสตร์การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมเพื่อลดความเสียหายและควบคุมระดับความเสี่ยง

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

  • 5 กุมภาพันธ์ 2563 (รุ่น 1)

  • 8 เมษายน 2563 (รุ่น 2)

  • 19 สิงหาคม 2563 (รุ่น 3)

ราคา/ต่อท่าน

  •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

  •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

  •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านคุณภาพ

      2) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล

      3) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ การจัดทำกลยุทธ์ กลวิธี และระบบการจัดการความเสี่ยง

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การบริหารความเสี่ยง

ด้านคุณภาพ

(Risk & Opportunity

Quality Management)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved