1900092-การนำเสนออย่างมืออาชีพ.jpg

หลักการและเหตุผล

        “การนำเสนอผลงาน” ให้เป็นที่ยอมรับของคนทุกฝ่ายมีความสำคัญมาก ซึ่งผู้นำเสนอจำเป็นต้องมีทักษะการนำเสนอให้มีความเข้าใจ ชัดเจน ที่หัวหน้างานทุกกลุ่มงานต้องมีการเรียนรู้ถึง ทักษะการนำเสนอ เทคนิคการนำเสนอผลงาน ที่จะมุ่งสร้างให้มีความโดดเด่น ซึ่งเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพนำมาใช้เพื่อที่จะสร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงานและเพื่อสื่อสารและนำไปปฏิบัติหรือดำเนินการต่อให้บรรลุผลสำเร็จ  รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาและการจัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้บริหารระดับสูง

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้ผู้อบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอ การเตรียมการเพื่อการนำเสนอ และการเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ

      2)  เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะแนวคิด หลักการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ  

      3)  เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิผล

 

ค่าลงทะเบียน
สมาชิก 2,300 บาท
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การนําเสนออย่างมืออาชีพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอ การเตรียมการเพื่อการนำเสนอ และการเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ

02.png

ผู้อบรมสามารถนำเสนองานต่อที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

03.png

ผู้อบรมมีความรู้สึกที่ดีและมีความกล้าต่อการนำเสนองานต่อที่ประชุม

26554.jpg

หลักสูตร การนําเสนออย่างมืออาชีพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ

 
 
 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 • 26554.jpg
  9888.png

  เน้นการบรรยายและเรียนรู้
  แบบมีส่วน
  ร่วม Participatory Techniques

 • 26554.jpg
  03.png

  เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

 • 26554.jpg
  04.png

  เน้นการเรียนรู้แบบ ฝึกปฏิบัติ Workshop (การนำเสนอ)

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Session 1
  แนวคิด หลักการนำเสนอ
  ที่มีประสิทธิภาพ

     1) การนำเสนอ คืออะไร
     2) ประเภทของการนำเสนอ
     3) เป้าหมายของการนำเสนอ
     4) ขั้นตอนของการนำเสนอ

 • Session 2
  การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

  1) การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการนำเสนอ 
  2) การวิเคราะห์ผู้ฟัง
  3) การวางแผนเพื่อการพัฒนานำเสนอ

 • Session 3
  ศิลปะการพูดเพื่อ
  การนำเสนอ

  1)  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอ
  2)  หลุมพรางของการนำเสนอ
  3)  การวางเนื้อหาและการกำหนดโครงสร้างในการนำเสนอ

 • Session 4
  โครงสร้างของเนื้อหา
  ในการนำเสนอ

    1)  ด้านเนื้อหาตามความสำคัญ และกำหนดระยะเวลา
    2)  ด้านกระบวนการการเรียนรู้
    3)  ด้านการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
    4)  ด้านการเลือกใช้สื่อเพื่อการนำเสนอ

 • Session 5
  เทคนิคการจัดทำ Presentation

  1)  การทดลองนำเสนอ
  2) การบริหารจัดการข้อซักถามที่มีประสิทธิภาพ
  3) การวิเคราะห์เป้าหมายของคำถาม
  4) เทคนิคการตอบคำถาม

 • Session 6
  เทคนิคการตอบคำถาม

    1) การประเมินผลการนำเสนอ
    2) การประเมินผลจากผู้ฟัง
    3) การประเมินผลจากผลของการนำเสนอ

 

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การนําเสนออย่างมืออาชีพ

8 มิถุนายน 2564 (รุ่น 5)
2,300.-
2,500.-

การนําเสนออย่างมืออาชีพ

10 สิงหาคม 2564 (รุ่น 6)
2,300.-
2,500.-

การนําเสนออย่างมืออาชีพ

29 ตุลาคม 2564 (รุ่น 7)
2,300.-
2,500.-

การนําเสนออย่างมืออาชีพ

15 ธันวาคม 2564 (รุ่น 8)
2,300.-
2,500.-

การนําเสนออย่างมืออาชีพ

การฝึกพัฒนาทักษะการนำเสนอ เพื่อฝึกวิธีการนำเสนออย่างถูกวิธี และพัฒนาทั้งบุคลิกภาพ , ความมั่นใจ , ท่าทาง ,

การสื่อสารที่ให้ผู้ฟังสามรถเข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

 
เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ2

เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ3

เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ4

เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ5

เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ6

เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ7

เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ8

เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ9

เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ10

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร การนำเสนออย่างมืออาชีพ

อบรม การนําเสนออย่างมืออาชีพ

หลักสูตร เทคนิคการนําเสนออย่างมีประสิทธิ

อบรม เทคนิคการนําเสนออย่างมืออาชีพ

หลักสูตร การนำ เสนอ สำหรับผู้บริหาร

อบรม การพูด นำ เสนอ งาน-1

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved