1900086-การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

       ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเป็นหนึ่งบทบาทที่ทำให้การปฏิบัติงานตามเป้าหมายประสบความสำเร็จให้มีการวางแผนควบคู่กับการตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานและความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีทีมงานมีความสามารถและมีความพร้อม หัวหน้างานยุคใหม่จึงต้องการให้ความสำคัญในการหาวิธีในการพัฒนาความสามารถของบุคคลการพัฒนาด้าน leader จะสร้างความเชื่อมั่น และ ศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมที่สร้างแรงจูงใจในการทำงานให้สำเร็จร่วมกัน

วัตถุประสงค์

  1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจบทบาท leader ในการพัฒนาความสามารถบุคคล

  2) เพื่อผู้อบรมเข้าใจในบทบาท หน้าที่การโค้ช + พี่เลี้ยงแก่ทีม

  3) เพื่อผู้อบรมมีเรียนรู้ และ แชร์ประสบการณ์ถึงความเข้าใจในความแตกต่างของบุคคล เพื่อให้การโค้ชและพี่เลี้ยงประสบความสำเร็จ

  4) เพื่อผู้อบรมได้เรียนรู้การโค้ช+พี่เลี้ยงจากวิทยากรและฝึกปฏิบัติ

  5) เพื่อผู้อบรมสามารถนำไปปรับวิธีการโค้ช+พี่เลี้ยงไปใช้ในการพัฒนาทีมงาน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ทักษะการเป็นโค้ช และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมทราบเทคนิคการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อนำไปใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

02.png

ผู้อบรมสามารถนำทักษะการเป็นโค้ช (Coaching)

เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และดึงศักยภาพ

ของทีมงาน จนสามารถถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับผู้อื่นได้

26554.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้

เป็นโค้ชมืออาชีพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, เจ้าของกิจการ และพนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Blended learning solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

26554.jpg
55588.png

เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ learn by examine

26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Action learning กิจกรรม กลุ่มย่อย (SGA) Small Group Activity

26554.jpg
5951491.png

Workshop / Case study

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Module 1
  หัวหน้างานยุคใหม่

  1) บทบาทหัวหน้างานยุคใหม่ กับความสำเร็จตามเป้าหมาย , การพัฒนา , การทำ และการเปลี่ยนแปลง

  2) เครื่องมือในการปรับหรือพัฒนาบุคลากรเพื่อความสำเร็จ , เป้าหมายความสำเร็จของบุคคล , การพัฒนาบุคลากร

 • Module 2
  เครื่องมือและวิธีการพัฒนาศักยภาพบุคคล

  1) ความหมายและแนวคิดการพัฒนา “การโค้ชและพี่เลี้ยง”

  2) บทบาทและหน้าที่ของการโค้ชและพี่เลี้ยง

  3) วิธีการโค้ชและพี่เลี้ยง

  4) Workshop : บุคลากรมีศักยภาพ

 • Module 3
  ทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง

  1) รู้งาน , รู้คน , รู้วิธี

  2) Workshop : เราคือโค้ชและ

  พี่เลี้ยง

 • Module 4
  ขั้นตอนและเทคนิค
  การโค้ชและพี่เลี้ยง

  1) การเตรียมพร้อมการโค้ชและพี่เลี้ยง

  2) ขั้นตอนการโค้ชและพี่เลี้ยง

  3) Workshop : เริ่มต้นวันนี้

  “เราคือโค้ชและพี่เลี้ยง”

 • Module 5
  การกำหนดเป้าหมาย
  และตัวชี้วัด

  1) การวางแผนการโค้ชและพี่เลี้ยง

  2) การวัดผลสำเร็จการโค้ชและพี่เลี้ยง

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ

3 สิงหาคม 2564 (รุ่น 7)

สถานที่ HROD Esie Center ชลบุรี

2,300.-
2,500.-

การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ

21 ตุลาคม 2564 (รุ่น 8)

สถานที่ HROD Esie Center ชลบุรี

2,300.-
2,500.-

การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ

3 ธันวาคม 2564 (รุ่น 9)

สถานที่ HROD Esie Center ชลบุรี

2,300.-
2,500.-

การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ

เน้นการพัฒนาสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน เพื่อแสดงการเป็นโค้ชและดึงศักยภาพของตนเอง, เพื่อนร่วมงาน,

ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนำแนวทางที่เหมาะสมเพื่อประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ-1

หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ-2

หลักสูตตร การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ-3

หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ-4

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม - การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ-3
อบรม - การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ-2
อบรม - การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ-0
อบรม - การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ-1
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved