หากจะพูดถึง HORENSO เป็นแนวทางและเทคนิคการปฎิบัติที่มาจากประเทศญี่ปุ่น คำนี้จะเป็นที่รู้จักกันดี และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย HORENSO มาจากคำว่า HOKOKU (โฮโกะกุ) หมายถึง รายงาน  RENRAKU (เร็งระกุ) หมายถึง ติดต่อ และ SODAN (โซดัง) หมายถึง ปรึกษา ดังนั้น HORENSO จึงหมายถึง การรายงาน การติดต่อ และ การปรึกษา ซึ่งการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อการลดความสูญเสีย ต้องเริ่มต้นด้วยการปรับความคิดและทัศนคติของคนในองค์กร ให้มีจิตสำนึกในงานที่ตนเองทำและรับผิดชอบว่าถูกต้องหรือไม่ มีปัญหาหรือไม่ ต้องเป็นคนช่างสังเกต มี Commonsense สังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อลดความสูญเสียต่อไป

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

       1. ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการการทำงานและทีมงานตามหลักการ HORENSO (การสื่อแบบญี่ปุ่น)

       2. ผู้อบรมสามารถนำวิธีการ HORENSO ไปใช้ในการสื่อสาร ติดต่อ และ การปรึกษาตามหลักการ HORENSO

รูปแบบการฝึกอบรม

       1. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience) 

       2. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)               

       3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)              

       4. เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity)  

เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1 ความเป็นมาแนวคิด และความสำคัญของ HORENSO

Chapter 2 พื้นฐานมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลต่อประสิทธิภาพ HORENSO 

Chapter 3 เทคนิคและกระบวนการของ HOKOKU (โฮโกะกุ)

Chapter 4 เทคนิคและกระบวนการของ RENRAKU (เร็งระกุ)   

Chapter 5 เทคนิคและกระบวนการของ SODAN  (โซดัง)

Chapter 6 การประยุกต์ใช้ HORENSO ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันสไตค์ญี่ปุ่น

Chapter 7 work shop HORENSO

ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันสไตค์ญี่ปุ่น

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ผู้ที่สนใจ ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร การรายงาน การติดต่อ และการปรึกษาในการทำงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. นำความรู้ในการบริหารจัดการการทำงานและทีมงานตามหลักการ HORENSO

 2. นำวิธีการ HORENSO มาใช้การสื่อสาร ติดต่อ และ การปรึกษา

 3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลต่อประสิทธิภาพ

 4. การปรับความคิดและทัศนคติของคนในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการลดความสูญเสีย

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 17 มกราคม 2563 (รุ่น 1)

 • 1 เมษายน 2563 (รุ่น 2)

 • 26 สิงหาคม 2563 (รุ่น 3)

 • 24 ธันวาคม 2563 (รุ่น 4)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจหลักการรายงาน การติดต่อ และ การปรึกษาตามหลักการ HORENSO

       2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเทคนิค การสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ HORENSO  ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การสื่อสารแบบญี่ปุ่น และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

เทคนิคการสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น

แบบ Ho Ren So

(Japanese Communication Style by Ho Ren So)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved