การจัดทำ-Payroll-ขั้นเทพ-.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

        "การจัดทำค่าจ้างเงินเดือน (payroll)" เป็นงานส่วนหนึ่งของงาน การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน เป็นส่วนหนึ่งของงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ฝ่ายบุคคล) ซึ่งมีความสำคัญ และเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดในการจัดทำ การปรับโครงสร้างเงินเดือน เพราะเงินเดือนและค่าจ้างเป็นความคาดหวังของพนักงานทุกคน เพราะหลังจากเงินเดือนออก แต่ละคนต้องมีการวางแผนการใช้จ่าย ซึ่งถ้าการทำเงินเดือนผิดพลาดจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นตามมาหลายประการ ยิ่งถ้าองค์กรขนาดใหญ่เป็นพันๆคน ควรมีเทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้เกิดความผิดพลาดเป็นศูนย์ เพื่อทำให้การบริหารค่าจ้างเงินเดือนมีประสิทธิภาพและลดปัญหาที่จะตามมาจากการทำค่าจ้างเงินเดือนของพนักงาน

วัตถุประสงค์

       1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคนิคและแนวทางการจัดทำ (payroll) ค่าจ้างเงินเดือนอย่างไร ให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์

       2)  เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำเทคนิคและแนวทางการจัดทำการปรับโครงสร้างเงินเดือน และค่าจ้างเงินเดือนอย่างไร ให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ไปใช้งานได้จริง

 

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก 5,000 บาท

บุคคลทั่วไป 5,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างไรให้สอด

คล้องกับสไตล์ญี่ปุ่นและทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมจะได้ ความรู้ เทคนิค การจัดทำเงินเดือน พนักงาน  กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆของบริษัท ที่เป็นปัจจัยหลักของการจ่ายเงินเดือน (Payroll)

02.png

ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างผู้เข้าอบรมและคำแนะนำจากวิทยากร เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทำเงินเดือน พนักงาน

และการบริหารค่าจ้างในองค์กร ของตนเองได้

อย่างเหมาะสม

26554.jpg

หลักสูตร การจัดทำ Payroll ขั้นเทพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ เจ้าของกิจการ / ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / ฝ่าย HR /

พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ

เจ้าของกิจการ

ฝ่าย HR

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

 
 
 • 26554.jpg
  9888.png

  การเรียนรู้แบบกลุ่ม
  การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

 • 26554.jpg
  03.png

  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

  เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

 • 26554.jpg
  04.png

  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

  เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

พื้นฐานการคิดและคำนวณค่าจ้าง

เงินเดือน

2.png

การกำหนดขั้นตอนการจ่ายค่าจ้าง

ที่มีประสิทธิภาพ

3.png

การตรวจเช็คการทำค่าจ้างเงินเดือนและเทคนิคการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

4.png

กระบวนการการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์

5.png

การสรุปค่าจ้างเพื่อนำเสนอ (Labor Cost)

6.png

การจัดทำรายงานค่าจ้างเงินเดือน

7.png

การใช้โปรแกรมค่าจ้างเงินเดือน

8.png

กิจกรรม work shop เทคนิคการลดความผิดพลาดและทำค่าจ้างเงินเดือนให้เป็นศูนย์

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา

VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การจัดทำ Payroll ขั้นเทพ

7 กันยายน 2564 (รุ่น 7)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

5,000.-
5,500.-

การจัดทำ Payroll ขั้นเทพ

(Zero error payroll)

 
 
อบรม การจัดทำเงินเดือน พนักงาน-Payroll

อบรม การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน

อบรม การจัดทำเงินเดือน พนักงาน

อบรม การจัดทำเงินเดือน พนักงาน-Payroll-1

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม การจัดทำเงินเดือน พนักงาน
หลักสูตร การจัด ทำ โครงสร้าง เงินเดือน
อบรม การทำ เงินเดือน
อบรม การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน
อบรม การจ่ายค่าจ้าง
เทคนิคการจัด ทำ โครงสร้าง เงินเดือน
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved