"การจัดทำค่าจ้างเงินเดือน (payroll)" เป็นงานส่วนหนึ่งของงานการบริหารค่าจ้างเงินเดือนเป็นส่วนหนึ่งของงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ฝ่ายบุคคล) ซึ่งมีความสำคัญ และเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดในการจัดทำ การปรับโครงสร้างเงินเดือน เพราะเงินเดือนและค่าจ้างเป็นความคาดหวังของพนักงานทุกคน เพราะหลังจากเงินเดือนออก แต่ละคนต้องมีการวางแผนการใช้จ่าย ซึ่งถ้าการทำเงินเดือนผิดพลาดจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นตามมาหลายประการ ยิ่งถ้าองค์กรขนาดใหญ่เป็นพันๆคน ควรมีเทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้เกิดความผิดพลาดเป็นศูนย์ เพื่อทำให้การบริหารค่าจ้างเงินเดือนมีประสิทธิภาพและลดปัญหาที่จะตามมาจากการทำค่าจ้างเงินเดือนของพนักงาน

รูปแบบการฝึกอบรม

       การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

       1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึก

การทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง

    (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและ

    การทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

เนื้อหาการบรรยาย

พื้นฐานการคิดและคำนวณค่าจ้างเงินเดือน

การกำหนดขั้นตอนการจ่ายค่าจ้าง

ที่มีประสิทธิภาพ

การตรวจเช็คการทำค่าจ้างเงินเดือนและเทคนิคการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์

การสรุปค่าจ้างเพื่อนำเสนอ (Labor Cost)

การจัดทำรายงานค่าจ้างเงินเดือน

การใช้โปรแกรมค่าจ้างเงินเดือน

กิจกรรม work shop ฝึกเทคนิคการลดความผิดพลาดของการทำค่าจ้างเงินเดือนให้เป็นศูนย์

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหารด้านค่าจ้างเงินเดือน / เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานค่าจ้างเงินเดือน / ผู้ที่สนใจ

  

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

    1) ผู้เข้าอบรมจะได้เทคนิคและแนวทางการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์

    2) ขั้นตอน การปรับโครงสร้างเงินเดือน และการจ่ายค่าจ้างที่มีประสิทธิภาพ

    3) แนวการฝึกปฎิบัติและสามารถนำประยุกต์ใช้ในการบริหารค่าจ้างในองค์กร ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

  • 10 มีนาคม 2563 (รุ่น 1)

  • 9 มิถุนายน 2563 (รุ่น 2)

  • 6 พฤศจิกายน 2563 (รุ่น 3)

  • 21 ธันวาคม 2563 (รุ่น 4)

ราคา/ต่อท่าน

  •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

  •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

  •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคนิคและแนวทางการจัดทำ (payroll) ค่าจ้างเงินเดือนอย่างไร ให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์

      2) เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำเทคนิคและแนวทางการจัดทำการปรับโครงสร้างเงินเดือน และค่าจ้างเงินเดือนอย่างไร ให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ไปใช้งานได้จริง

วันที่อบรม / เวลา

6 พฤศจิกายน 2563 (รุ่น 6)

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การจัดทําเงินเดือนพนักงาน ด้วย payroll ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การจัดทำ Payroll ขั้นเทพ

(Zero error payroll)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้การทำงานของฝ่ายบุคคล หรือผู้ที่จัดทำค่าจ้างเดือนเงิน จ่ายค่าแรง ได้อย่างละเอียดรอบคอบขึ้นเพื่อการบริหารค่าจ้างเงินเดือนมีประสิทธิภาพ

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved