google-site-verification=jtEcK0MaQIrPntcG4I_0gFJxz4m0ZFX3btvXNn1Fnxg 1900065 หลักสูตร การจัดทำ Payroll ขั้นเทพ

รายละเอียดหลักสูตร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

การจัดทำ Payroll ขั้นเทพ

(Zero error payroll)

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      หลักการและเหตุผล การจัดทำค่าจ้างเงินเดือนเป็น งานส่วนหนึ่งของงานการบริหารค่าจ้างเงินเดือนเป็นส่วนหนึ่งของงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความสำคัญ และเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดในการจัดทำ เพราะเงินเดือนและค่าจ้างเป็นความคาดหวังของพนักงานทุกคน เพราะหลังจากเงินเดือนออก แต่ละคนต้องมีการวางแผนการใช้จ่าย ซึ่งถ้าการทำเงินเดือนผิดพลาดจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นตามมาหลายประการ ยิ่งถ้าองค์กรขนาดใหญ่เป็นพัน ๆ คน หากมีเทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ให้เกิดขึ้น ก็จะทำให้การบริหารค่าจ้างเงินเดือนมีประสิทธิภาพและลดปัญหาที่จะตามมาจากการทำค่าจ้างเงินเดือน

 

      วัตถุประสงค์

             1) ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคนิคและแนวทางการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไร ให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์

             2) ผู้รับการอบรมสามารถนำเทคนิคและแนวทางการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไร ให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ไปใช้งานได้จริง

รูปแบบการฝึกอบรม

      การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

         1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความ

                       เห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟัง                               ความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

                         2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning)                                     เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive                                         mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการ                                       อบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

        3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

เนื้อหาการบรรยาย

       พื้นฐานการคิดและคำนวณค่าจ้างเงินเดือน
       การกำหนดขั้นตอนการจ่ายค่าจ้างที่มีประสิทธิภาพ
       การตรวจเช็คการทำค่าจ้างเงินเดือนและเทคนิคการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
       กระบวนการการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์

        การสรุปค่าจ้างเพื่อนำเสนอ (Labor Cost)
        การจัดทำรายงานค่าจ้างเงินเดือน
        การใช้โปรแกรมค่าจ้างเงินเดือน
        กิจกรรม work shop ฝึกเทคนิคการลดความผิดพลาดของการทำค่าจ้างเงินเดือนให้เป็นศูนย์

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหารด้านค่าจ้างเงินเดือน / เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานค่าจ้างเงินเดือน / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • เทคนิคและแนวทางการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์

  • ขั้นตอนการจ่ายค่าจ้างที่มีประสิทธิภาพ

  • การตรวจเช็คการทำค่าจ้างเงินเดือนและเทคนิคการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
     

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

18 กรกฎาคม 2562

2

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

3,500

3,325

5 พฤศจิกายน 2562

3

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

3,500

3,325

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • line
  • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved