ไม่ว่าจะในโลกแห่งการทำงาน หรือการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น คนแต่ละคนก็จะมีวิธีการมองปัญหาและหาวิธีแก้ไขที่แตกต่างกันไป บางคนมองปัญหาเป็นอุปสรรคที่ไม่จบสิ้น ในขณะที่บางคนกลับมองมันเป็นเกมที่สนุกและท้าทายความสามารถ ซึ่งสิ่งที่ทำให้แต่ละคนมองต่างกันไปก็คือเรื่องของความคิดนั่นเอง ความคิดทางบวกจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนเราไปสู่การมีทัศนคติที่ดี ซึ่งวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างความคิดทางบวกให้กับเรา จะช่วยพัฒนาความคิดในแง่ดีให้กับเราได้ ความคิดบวกหรือความคิดที่ดี จุดเริ่มต้นที่ตนเอง จะขยายสู่บุคคลรอบข้าง ทีมงานให้เกิดขึ้นจากความคิดเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่อความร่วมมือ มุ่งสู่เป้าหมาย นำมาซึ่งความสำเร็จของงานและทีมในลำดับต่อไป

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

     1) ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการชีวิตได้อย่างมีความสุข
     2) ผู้อบรมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองจากความคิดเชิงบวกเพื่อการทำงาน

และการใช้ชีวิต
     3) ผู้อบรมเรียนรู้ความเข้าใจความต้องการของตนเอง และตวามต้องการของบุคคล

รอบข้าง และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

รูปแบบการฝึกอบรม

     1) เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Theory and experience)

     2) เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเกมและภาพยนตร์  (Game and movie activities)               

     3) เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)              

     4) เน้นการเรียนรู้แบบ Action Learning กิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group  Activity) 

เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1 ความสำคัญของความคิดเชิงบวกกับการใช้ชีวิตและการทำงาน

Chapter 2 ความเข้าใจในการพัฒนาและธรรมชาติของมนุษย์ 

Chapter 3 ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) กับศักยภาพการค้นหาความสุข

        

Chapter 4 หลักนิวรอน (neuron doctrine) กับทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงตนเอง

การสร้างมุมมองเชิงบวกและความฉลาดทางอารมณ์ (Positive Thinking & EQ)

Chapter 5 การทำงานคือการปฏิบัติธรรม   ความสุขที่ได้จากการทำงาน

Chapter 6 ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์และการตั้งเป้าหมายของการทำงานและชีวิตแบบ BIG WHY

Chapter 7 ความสุข ความสำเร็จของ

ชีวิต คืออะไร?

Chapter 8 เทคนิคและกระบวนการความคิดเชิงบวกเพื่อการทำงานโดยใช้

หลักการ 7Q

Chapter 9 บทบาทหน้าที่แบบเชิงบวกสร้างพลังแก่ตนเองและทีมงาน   

Chapter 10 คิดลบกลายเป็นบวกได้ โดยเปลี่ยนจากลบ ลบ เป็นบวก (วิกฤตคือโอกาส)

Chapter 11 work shop การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการ คิดบวก ผลงานบวก

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองจากความคิดเชิงบวกเพื่อการทำงานและการใช้ชีวิต

 2. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

 3. ฝึกคิดบวกกับทุกปัญหาให้ คิดบวก และชีวิตบวก

 4. สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตัวเองและผู้อื่น

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

 • 23 มีนาคม 2563 (รุ่น 1)

 • 1 กรกฎาคม 2563 (รุ่น 2)

 • 11 พฤศจิกายน 2563 (รุ่น 3)

ราคา/ต่อท่าน

 •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

 •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

 •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

ภาพบรรยากาศการอบรม

อบรม การคิดบวกเชิงบวกเพื่อให้ผลงานบวก
อบรม แนวคิดบวก-ผลงานบวก ในองค์กร
อบรมหลักสูตร คิดบวก ด้วยผลงานบวก -การแสด
อบรม 10 วิธี การคิดบวกให้ผลงานบวก -สร้าง
หลักสูตร คิดบวก-การพัฒนาความคิดเชิงบวกใน
หลักสูตร-คิดบวก ผลงานบวก-เทคนิคการทำงานเ
หลักสูตร ทัศนคติ เชิง บวก-การทำงานเป็นที
training-คิดบวก ผลงานบวก-การสร้างสุขในที
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงผลดีของความคิดเชิงบวกต่อ

การทำงาน
      2) เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้เทคนิคการสร้างความสุขจากความคิดเชิงบวกและความสำเร็จ

ของชีวิต
      3) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี คิดบวก ผลงานบวก ให้การทํางานอย่างไรให้มีความสุข และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

คิดบวก ผลงานบวก

(Positive Thinking for work)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved