การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นความสำคัญที่องค์กร เป็นทักษะการสื่อสารที่ต้องส่งเสริมในการทำงาน เพราะเป็นการสร้างความสำเร็จ โดยสามารถทำให้ผู้ประสานงาน บุคคลสามารถทำงานร่วมกัน และสามารถสร้างทีมงานให้เป็นทีมงานที่แข็มแข็งสานความสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเพื่อเป้าหมายและประโยชน์ขององค์กร มีพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร สามารถเปิดใจ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ การทำงานเป็นเชิงบวก เพื่อลดความเครียดในการทำงาน โดยสิ่งสำคัญ คือแนวทางการสื่อสารและการประสานงาน การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กรและสมาชิก คือความรู้สึกความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ก็จะส่งถึงประสิทธิผลและการพัฒนาทักษะการสื่อสารในองค์กรต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่างๆ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ความสำคัญที่จะทำให้สมาชิกแต่ละคนเกิดการตระหนักและเห็นความสำคัญในการสื่อสารและประสานงานและการทำงานร่วมกันเป็นแบบพลังแห่งการทำงานเป็นทีม

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) เน้นการเรียนรู้เพื่อละลายพฤติกรรมสร้างความสัมพันธ์ ลดช่องว่างและการปลุกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

      2) เน้นการเรียนรู้แบบ ปลุกพลัง คิดบวก เรียนรู้วิธีปลดล็อกพลังลบอดีต กำจัดความเชื่อเดิมๆที่มันไม่สนับสนุนคุณปลุกพลังบวก ปลดล๊อกศักยภาพ เพื่อสร้างพลังแห่งชีวิตและการทำงาน

      3) Work shop กลุ่มและรายงาน เพื่อสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้และกิจกรรม ถามตอบแลกเปลี่ยนซึ่งกัน

เนื้อหาการบรรยาย

ICE BRAKING ละลายพฤติกรรมสร้างความสัมพันธ ลดช่องว่างและการปลุกการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากพื้นฐานความแตกต่างของมนุษย์ (Generation) และสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันในการทำงานยุคสมัยใหม่

การทำงานเป็นทีมต่อเป้าหมาย ประสิทธิภาพขององค์กรและความสำเร็จด้วย Big Why

กิจกรรม workshop

การ Brain Stroming เรื่อง“ความต่างสร้างพลังแห่งทีม และภาวะผู้นํา”

กิจกรรมการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) เกิดการตระหนักรู้ ภายในและวิธีการได้ด้วยตัวเอง“ปลุกพลังบวก ปลดล็อกศักยภาพ” เพื่อสร้างพลังแห่งชีวิตและการทำงาน

กิจกรรมกลุ่ม ที่ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและความสำคัญของการปรับเปลี่ยน ความสำคัญของการพัฒนา และการรับรู้แบบทัศนคติเชิงบวกและการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

  

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

     1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ กระบวนการสื่อสารและการประสานงานในรูปแบบต่างๆ

     2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ ทักษะการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ ภายในและภายนอก

     3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมเห็นความสำคัญของเป้าหมาย และหลักการที่จะนำไปปฏิบัติ ให้กับชีวิตและการทำงาน

     4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญในการสื่อสารและประสานงาน เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

  • 22 กุมภาพันธ์ 2563 (รุ่น 1)

  • 18 พฤษภาคม 2563 (รุ่น 2)

  • 7 สิงหาคม 2563 (รุ่น 3)

  • 5 พฤศจิกายน 2563 (รุ่น 4)

ราคา/ต่อท่าน

  •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

  •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

  •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

      1) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ
      2) ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักความสำคัญของการสื่อสารในการประสานงานและ
การทำงานเชิงสร้างสรรค์สร้างทัศนคติเชิงบวก

      3) เพื่อลดความเครียดและความกดดันในการทำงาน และแนวทางการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      4) ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญความสามัคคีของภาวะผู้นํา

และการทำงานเป็นทีม
      5) ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ เข้าใจ หลักการของผู้ประสาน การสื่อสารที่จะนำไปปฏิบัติในเพิ่มขวัญและกำลังใจ
ให้กับชีวิตและการทำงาน
      6) ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของเป้าหมายและสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของ      องค์กรร่วมกัน

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำ

มาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

และการประสานงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved