หลักสูตร

"Update การจัดทำสัญญาจ้างและข้อบังคับการทำงาน

ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน NEW"

เพราะ กฎหมายแรงงานใหม่...มีการประกาศเพิ่มเติมหลายประเด็นทั้งข้อบังคับการทำงานเก่า รวมถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่และปรับให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยสรุปเทคนิคการจัดทำสัญญาจ้างที่รัดกุมและนายจ้างที่ได้ประโยชน์

  เนื้อหาหลักการสัมมนา

  (ภาคเช้า)

     1. สรุปประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงาน ฉบับใหม่

     2. กฎหมายที่ว่าด้วยการจัดทำข้อบังคับการทำงาน

     3. ข้อที่กฎหมายกำหนดว่าต้องมีในข้อบังคับการทำงาน

     4. ข้อที่กฎหมายไม่กำหนด ที่ไม่ควรใส่ในข้อบังคับ

     5. ข้อที่ต้องใส่เพิ่มเข้าไป เพื่อใช้สิทธิทางการบริหาร

     6. ระเบียบการหยุด การลา ที่มีปัญหามาก ต้องกำหนดให้ชัด

     7. ความผิดและการลงโทษทางวินัย ที่ต้องกำหนดให้ชัด

     8. การจ้างงาน การทดลองงาน ที่ต้องกำหนดให้ชัด

     9. การเลิกจ้าง การจ่ายเงิน ไม่จ่ายเงิน ที่ต้องกำหนดให้ชัด

     10. แจกฟรีสำหรับตัวอย่างข้อบังคับการทำงานที่ใช้ได้เลย พร้อมอธิบายแต่ละหัวข้อโดยอย่างละเอียด

  (ภาคบ่่าย)

  จุดอ่อนและจุดแข็ง ของการทำสัญญาจ้าง

     1. ตัวอย่างคดีที่นายจ้างแพ้คดี อันเกิดจากสัญญาจ้างไม่รัดกุม?

     2. จุดอ่อน 25 ประการของสัญญาจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดี

     3. หลักการเขียนสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและใช้งานในทางปฏิบัติ

     4. แจกตัวอย่างสัญญาจ้าง 5 ประเภท ที่ลอกใช้ได้เลย

 

  • สัญญาจ้างงานประจำ

  • สัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน

  • สัญญายิมยอมให้ลดตำแหน่ง ลดค่าจ้างได้

  • สัญญายิมยอมให้หักค่าจ้าง

  • สัญญาชดใช้ความเสียหาย

 

>> ถาม – ตอบ ปัญหาจากผู้เข้าสัมมนา <<

พูดจาภาษาคน…สนุก...เข้าใจง่าย..ได้สาระเต็มอิ่ม (โดยวิทยากร : อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา)

  • อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทชั้นนำ

  • ผู้ศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 1,500 คดี

** ผู้เขียนหนังสือ **

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 086-36992-25 หรือ 091-23456-69 , 097-23709-49 FAX : 038-387-719

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved