การทำงานอย่างชาญฉลาด (SMART WORK)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- แนวคิดการทำงาน Work Smart เพื่อสร้างผลงำนได้อย่างมีประสิทธิผล

- วางแผนการทำงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน
 

รายละเอียดหลักสูตร

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

การทำงานอย่างชาญฉลาด (SMART WORK)

      หลักการและเหตุผล คำว่า Work Hard กับ Work Smart หลายคนอาจจะเข้าใจว่า การทำงานหนัก หรือ Work Hard  เป็นการทำงานที่น่ายกย่อง เพราะได้อุทิศและทุ่มเทการทำงานอย่างจริงใจให้กับองค์กรที่อยู่ และสิ่งที่คาดหวังจากการทำงานหนักคือผลการทำงานหรือ Performance หากแต่ ณ. ปัจจุบันกลุ่มคนทำงานแบบ Work Hard อาจถูกมองว่าทำงานหนักมากเกินไปไม่ยอมปล่อยวาง จิตฟุ้งซ่านขาดสมาธิ บริหารเวลา/บริหารงานไม่เป็น ปริมาณงานมีมากเกินไป แบ่งเวลาไม่ถูกต้อง บริหารงานไม่เป็น การทำงานที่ขาดสมาธิ งานจึงไม่เสร็จหรือเสร็จช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ขาดการจัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน ขั้นตอนหรือวิธีการทำงานอาจยังไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นปัญหาในการทำงานในระยะยาวต่อประสิทธิผลขององค์กร  หากแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้เป็นแบบ Work Smart คือ การทำงานโดยมีความคิดสร้างสรรค์ มีการวิเคราะห์และวางแผนการทำงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน อาจทำให้ผลงาน ออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มคุณค่าและเพิ่มปริมาณงานให้กับตนเอง หน่วยงาน และองค์กรได้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ แนวทางการทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีการวิเคราะห์และวางแผนการทำงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน หลักการทำแบบมืออาชีพ

 2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การทำงาน Work Smart  สร้าง ผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล    

 3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มคุณค่าและเพิ่มปริมาณงานให้กับตนเอง หน่วยงาน และองค์กรได้

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมนำความรู้และแนวทางการทำงานการเพิ่มทักษะการทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีการวิเคราะห์ และวางแผนการทำงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และการทำงาน ร่วมกันสู่การทำงาน แบบมืออาชีพ

 2. ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดการทำงาน Work Smart เพื่อสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

 3. ผู้อบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มคุณค่าและเพิ่มปริมาณงานให้กับตนเอง หน่วยงาน และองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques.

 2. เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

 3. เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

 4. เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)  

การทำงานอย่างชาญฉลาด

(SMART WORK)

          การทำงานอย่างชาญฉลาด  SMART WORK  การทำงานไม่มีใครที่ทำงานแล้วไม่ประสบกับปัญหา หรืออุปสรรคใดๆ เลยในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานที่คุณถนัดหรือเป็นงานที่คุณชื่นชอบมาก ก็ย่อมต้องมีเวลาที่รู้สึกว่าปัญหานั้นช่างเยอะจนเหนื่อยและท้อเหลือเกิน ดังนั้น เราจึงมีเคล็ดลับดีๆ ที่สามารถช่วยให้คุณนั้นทำงานได้ง่ายขึ้นและผ่านอุปสรรคปัญหา เหล่านั้นได้อย่างสบายใจไร้กังวล !!

1) ทำงานแบบคิดบวก

เพราะการคิดบวกจะทำให้คุณกล้าที่จะเริ่มคิดสิ่งใหม่ๆ และยังช่วยเติมกำลังใจให้คุณสามารถก้าวข้ามปัญหาที่เข้ามาได้

2) ไม่ตื่นตูมจนขาดสติ

ไม่ควรตื่นตูมเมื่อเจอกับปัญหาเพราะจะทำให้คุณขาดสติและนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดในที่สุด

3) ไม่ดองปัญหา

เมื่อคุณมีปัญหาควรรีบหาวิธีแก้ไขหรือรับมือ เพราะการปล่อยปัญหาทิ้งไว้เวลานานจะทำให้งานคุณไม่เดินหน้า

4) ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร

การสื่อสารที่ดีทำให้คุณสามารถส่งสารให้อีกฝ่ายได้อย่างเข้าใจง่าย และง่ายต่อการรับสาร

5) แยกแยะความสัมพันธ์ออกจากงาน

การทำงานให้ออกมาดีนั้น หากคุณมัวแต่เกรงใจเพื่อนจนไม่กล้าแย้ง หรือเสนอความคิดเห็นใดๆ อาจทำให้งานชิ้นนั้นถูกจำกัดตัวเลือกได้

6) ยอมรับในตัวเพื่อนร่วมงาน

แม้จะเป็นเพื่อนร่วมงานแต่คุณก็ควรจะมีขอบเขต
อย่าให้ความสนิทสนมมา ‘ลบ’ ความเกรงใจที่เคยมีอยู่และไม่ควรใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา

7) ยอมรับความแตกต่าง

การเข้าไปทำงานก็เหมือนการเปลี่ยนสังคม
คุณต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของสังคม

       เนื้อหาการบรรยาย

Session1: Keyword โลกาภิวัตน์มีผลต่อชีวิตอย่างไร

       การเปรียบเทียบการบริหารงานแบบดั้งเดิมและการบริหารงานยุคใหม่
       ทำไมต้องทำงานอย่างชาญฉลาด
       หลักการ W-O-R-K S-M-A-R-T คืออะไร

Session 2: เทคนิคการทำงานแบบ Work Smart กับ ศิลปะการทำงานร่วมกันในองค์กร
       ทฤษฏี หน้าต่าง 4 บานของ โจ ฮารี่ (Johari's Window) การรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น
       ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง (The Iceberg Model)
       การสร้างความสัมพันธ์ตามหลักของโรเจอร์ (Carl R. Roger)
       ทฤษฏี ลิง 3 ตัวของขงจื้อ “ปิดตำ ปิดหู ปิดปาก”

 

Session 3: เทคนิคการทำงานแบบ Work Smart กับการสร้างผลงานตลอดเวลา

      การพัฒนางานเพื่อสร้างผลงานด้วย (Planning Management)
      การพัฒนางานเพื่อสร้างผลงานด้วย (Time Management)
      ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต (Improvement of Productivity)
      การพัฒนาตนและพัฒนางานเพื่อสร้างผลงานตลอดเวลา

Session 4: เทคนิคการทำงานแบบ Work Smart กับการออกแบบความคิด

      ออกแบบความคิด...คิดอย่างนักออกแบบ (Design Thinking)
      วิธีการคิดและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
      วิธีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

Session 5: 5E for Excellence Smart Work for You

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • ผู้บริหาร/ ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน/ พนักงาน/ เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ 

 • กำรทำงานโดยมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีการวิเคราะห์และวางแผนกำรทำงานจัดลำดับความสำคัญของงาน

 • แนวคิดการทำงาน Work Smart เพื่อสร้างผลงำนได้อย่างมีประสิทธิผล

 • วางแผนการทำงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน

 • เทคนิคการทำงานแบบ Work Smart กับการสร้างผลงานตลอดเวลา

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

ขั้นตอนการสมัครอบรม/วิธีชำระเงิน

1) ดาวห์โหลดใบสมัคร

2) กรอกรายละเอียด

ให้ครบถ้วน

3) ส่งมาที่ E-mail

hrod1@tpd.co.th

4) วิธีการชำระเงิน

ชำระเงิน ก่อนวันที่อบรม

(ล่วงหน้า 5-7 วัน)

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาบางพระ (ชลบุรี)

เลขที่บัญชี 653-2-06137-5

ชื่อบัญชี : บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ใส่รายละเอียดให้ครบ

พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

     020-263-788
      hrod1@tpd.co.th

      FAX 038-387-719

      www.hrodthai.com

      จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • line
 • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved