เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ-.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

        “การนำเสนอผลงาน” ให้เป็นที่ยอมรับของคนทุกฝ่ายมีความสำคัญมาก ซึ่งผู้นำเสนอจำเป็นต้องมีทักษะการนำเสนอให้มีความเข้าใจ ชัดเจน ที่หัวหน้างานทุกกลุ่มงานต้องมีการเรียนรู้ถึง ทักษะการนำเสนอ เทคนิคการนำเสนอผลงาน ที่จะมุ่งสร้างให้มีความโดดเด่น ซึ่งเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพนำมาใช้เพื่อที่จะสร้างความเป็นมืออาชีพในการทำงานและเพื่อสื่อสารและนำไปปฏิบัติหรือดำเนินการต่อให้บรรลุผลสำเร็จ  รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาและการจัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้บริหารระดับสูง

        หลักสูตร การนำเสนองานนี้ เราเน้นการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการนำเสนอ 

การเตรียมการเพื่อการนำเสนอ และการเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

        1)  เพื่อให้ผู้อบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอ การเตรียมการเพื่อการนำเสนอ และการเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ

       2)  เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะแนวคิด หลักการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

       3)  เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิผล

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การนำเสนอ และการสื่อสาร ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอ การเตรียมการเพื่อการนำเสนอ และการเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ

02.png

ผู้อบรมสามารถนำเสนองานต่อที่ประชุมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

03.png

ผู้อบรมมีความรู้สึกที่ดีและมีความกล้าต่อ

การนำเสนองานต่อที่ประชุม

26554.jpg

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ

ผลงานอย่างมืออาชีพ

 
 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
 • 26554.jpg
  9888.png

  เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques

 • 26554.jpg
  03.png

  เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

 • 26554.jpg
  6544.png

  เน้นการเรียนรู้แบบ ฝึกปฏิบัติ Workshop (การนำเสนอ)

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Session 4

  โครงสร้างของเนื้อหาในการนำเสนอ

  1)  ด้านเนื้อหาตามความสำคัญ และกำหนดระยะเวลา
  2) ด้านกระบวนการการเรียนรู้
  3) ด้านการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
  4) ด้านการเลือกใช้สื่อเพื่อการนำเสนอ

 • Session 5

  เทคนิคการจัดทำ Presentation

  1)    การทดลองนำเสนอ
  2) การบริหารจัดการข้อซักถามที่มีประสิทธิภาพ
  3) การวิเคราะห์เป้าหมายของคำถาม
  4) เทคนิคการตอบคำถาม

 • Session 6

  เทคนิคการตอบคำถาม

  1) การประเมินผลการนำเสนอ
  2) การประเมินผลจากผู้ฟัง
  3) การประเมินผลจากผลของการนำเสนอ

 • Session 1

  แนวคิด หลักการนำเสนอ

  ที่มีประสิทธิภาพ

  1) การนำเสนอ คืออะไร
  2) ประเภทของการนำเสนอ
  3) เป้าหมายของการนำเสนอ
  4) ขั้นตอนของการนำเสนอ

 • Session 2

  การนำเสนอ

  ที่มีประสิทธิภาพ

  1)  การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการนำเสนอ 
  2)  การวิเคราะห์ผู้ฟัง
  3)  การวางแผนเพื่อการพัฒนานำเสนอ

 • Session 3

  ศิลปะการพูดเพื่อ

  การนำเสนอ

  1) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอ
  2) หลุมพรางของการนำเสนอ
  3) การวางเนื้อหาและการกำหนดโครงสร้างในการนำเสนอ

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

เทคนิคการนำเสนอผลงาน

อย่างมืออาชีพ

2 กันยายน 2564 (รุ่น 9)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

เทคนิคการนำเสนอผลงาน

อย่างมืออาชีพ

9 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 10)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

การสร้างบุคลิกภาพที่ดีก่อให้เกิดการนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ สามารถใช้วิธีในการตอบคำถามและการฟังได้อย่างน่าเชื่อถือ

 
 
เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ2

เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ3

เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ4

เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ5

เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ6

เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ7

เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ8

เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ9

เทคนิคการนําเสนองานอย่างมืออาชีพ10

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตรการนำเสนองาน-02

หลักสูตรเทคนิคการนําเสนอ-03

อบรม หลักสูตร การนำ เสนอ อย่าง มือ อาชีพ

อบรม การนำเสนองาน-01

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved